• Gamle og nye blikk på Sverresoga 

      Kyrkjebø, Rune (Journal article; Peer reviewed, 2022)
      Sverresoga er eit karakteristisk verk som har hatt definerande kraft i norrøn lit­teratur. Soga var tidleg skriven og tett på hendingane og personane i handlinga, ikkje minst kong Sverre sjølv, som hadde ei aktiv rolle då ...