Show simple item record

dc.contributor.authorVetaas, Turiden_US
dc.contributor.authorHandeland, Vibeke Henriette Køhnen_US
dc.date.accessioned2016-03-16T12:25:10Z
dc.date.available2016-03-16T12:25:10Z
dc.date.issued2015-09-28
dc.date.submitted2015-09-28eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/11688
dc.description.abstractBackground: Following the introduction of unified leadership have first-line managers had transferred more responsibilities and duties than they had previously. First-line managers are the leaders in healthcare who have the greatest control range, and human resources-, vocational- and financial responsibilities are extensive. In the document "Sykehusreformen - noen eierperspektiv" points the Ministry of Health on how important it is to develop leadership roles that take complete responsibility, and to ensure that the available resources are used in such a way that patients and other users get maximum benefit. This requires the leader's ability to hold an independent responsibility and simultaneously contribute to holistic solutions. Purpose: The study is intended to clarify how the first-line managers perceive their scope for action when they meet the requirement of being responsible and having a holistic approach, and the extent to which they consider the responsibility to apply to the organization as a whole. Material: The respondents are first line managers in the Norwegian specialist health care services. We carried out a cross-sectional survey and interviewed nine respondents at two different organizations. The units they manage are different, both in terms of the size of span of control and function. The respondents also have different management experience, background and education. Method: The project is based on the qualitative method with a partially structured approach. We have an intensive research design with a phenomenological approach. Results: The study confirms that the first-line managers take on an overall responsibility for the organization's resources and has scope for action. They contribute personnel if there are unforeseen absence or great strain on other units, and receive patients from other units to prevent corridor-patients. First-line managers are loyal to the unit`s budget, however, they are not concerned with other units' finances when they take cost-driving decisions. We found that what is giving managers scope for action is trust, creativity, loyalty to patients and healthcare knowledge. The study shows that colleague support from managers at the same level is of primary importance, but support from their managers and subordinates are important too. Leader support in the form of management systems and delegation of tasks is also significant. Conclusion: First-line managers have a financial and administrative perspective, but it is loyalty to the patient and quality of the healthcare-services that is most emphasized. This two-way window affects confidence in leaders of the organization, and has significance for the scoop for action.en_US
dc.description.abstractBakgrunn: Etter innføring av enhetlig ledelse har førstelinjelederne fått overført mer ansvar og oppgaver enn de hadde tidligere. Førstelinjelederne er de lederne i helsevesenet som har det største kontrollspennet, og personal-, fag-, og økonomiansvaret er omfattende. I dokumentet "Sykehusreformen - noen eierperspektiv" peker Helsedepartementet på hvor viktig det er å utvikle lederroller som tar et helhetlig ansvar, og å sørge for at de disponible ressursene brukes på en slik måte at de kommer pasientene og andre brukere best mulig til gode. Dette stiller krav til lederens evne til å inneha et selvstendig ansvar og samtidig medvirke til helhetlig gode løsninger. Hensikt: Studien ønsker å belyse hvordan førstelinjeledere opplever sitt handlingsrom når de skal imøtekomme kravene om å være ansvarlig og helhetstenkende, og i hvilken grad de anser sitt ansvarsområde til å gjelde organisasjonen som helhet. Materiale: Utvalget består av førstelinjeledere i spesialisthelsetjenesten. Vi har gjennomført en tverrsnittsundersøkelse og intervjuet ni respondenter ved to ulike organisasjoner. Enhetene de leder er ulike både med tanke på størrelsen av kontrollspenn og funksjon. Respondentene har også ulik ledelseserfaring, bakgrunn og utdanning. Metode: Prosjektet er basert på den kvalitative metode med en delvis strukturert tilnærming. Vi har benyttet et intensivt forskningsdesign med fenomenologisk tilnærming. Resultat: Førstelinjelederne tar et helhetlig ansvar for organisasjonens ressurser og har handlingsrom. De bidrar med personell til andre enheter dersom det er uforutsett fravær eller stor belastning ved andre enheter, og tar imot pasienter fra andre enheter for å unngå korridorpasienter. Førstelinjelederne er lojale til enhetens økonomiske rammer, men er ikke opptatt av andre enheters økonomi når de tar kostnadsdrivende beslutninger. Det som gir lederne handlingsrom er tillit, kreativitet, lojalitet til pasienter og helsefaglig kunnskap. Kollegastøtte fra ledere på samme nivå er av størst betydning, men støtte fra over- og underordnede er også sentralt. Lederstøtte i form av supporttjenester knyttet til styringssystemer og delegering av oppgaver er viktig. Konklusjon: Førstelinjelederne har et økonomisk-administrativt perspektiv, men lojaliteten til pasienten og tjenestene som skal leveres er det som veier tyngst. Dette to- veis vinduet påvirker tilliten lederne har i organisasjonen, og har betydning for handlingsrommet.en_US
dc.format.extent909256 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectHandlingsromeng
dc.subjectkraveng
dc.subjectansvareng
dc.subjecthelseledelseeng
dc.subjectførstelinjeledereeng
dc.titleFrihet under ansvar eller bare ansvar?en_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.localcodeHELVID650
dc.description.localcodeMATF-HEVID
dc.subject.nus761901eng
fs.subjectcodeHELVID650


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record