Show simple item record

dc.contributor.authorHillesland, Kristoffer
dc.date.accessioned2016-03-29T11:52:51Z
dc.date.available2016-03-29T11:52:51Z
dc.date.issued2016-01-25
dc.date.submitted2016-01-25eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/11759
dc.description.abstractDette er en masteroppgave i arkeologi, skrevet av Kristoffer Hillesland, ved AHKR, UiB. Tema for oppgaven er fjernanalyse i forskjellige vestnorske landskap, med bruk av satellitt og droneteknologi. Målet med oppgaven har vært å bruke satellitt og droneteknologi til å analysere de ulike vestnorske landskapene for spor etter skjulte kulturminner og arkeologisk materiell. Landskapstypene som er valgt er jordbrukslandskap, kystlandskap og skog og utmarksområder. Det har også vært fokus på å teste ut ulike metodiske perspektiv, hovedsakelig hvordan drone og satellittteknologi virker sammen i en landskapsanalyse, ulike bildebehandlingsteknikker, og til hvilken grad de forskjellige årstidene påvirker en analyse av denne karakter. Analyseområdet er fastlandssiden til Karmøy Kommune, Rogaland, og analysen ble delt i tre faser. Den første fasen dreiet seg om innsamling av data og bildeanalyse av satellitt og flyfoto. Den andre fasen dreiet seg om registrering til fots og med bruk av droneteknologi. Den tredje fasen var fokusert på videre bildebehandling og bildeanalyse. Målet var her å fremheve unaturlige former i landskapet, samt vegetasjonsmerker, jordmerker og steinstrukturer. Analysens resultater har vært forskjellig fra område til område. Satellitt og droneteknologi har uten tvil virket best i jordbruksområder, hovedsakelig på grunn av lite vegetasjon og større sannsynlighet for å finne vegetasjons og jordmerker. Flere vegetasjonsmerker ble oppdaget med bruk av satellitt, mange av disse ble så funnet igjen med bruk av droneteknologi. I kystområdene har det generelt sett vært vanskelig å finne noe av interesse, mye på grunn av et svært variert landskap. Landskapet var åpent og steinete, med mye spredd vegetasjon. Flere tydelig menneskeskapte steinkonsentrasjoner ble funnet med bruk av satellitt. Disse ble igjen funnet til fots og med bruk av drone, men er mest sannsynlig fra nyere tid. Skog og utmarksområdene har gitt varierte resultater. Jordmerker og steinformasjoner ble funnet i myr og områder med lett skog, men i områdene med mye skog ble lite til ingenting funnet. Mye av det som ble funnet er trolig fra moderne tider. Været har hatt en stor innvirkning på undersøkelsen. Å finne de rette satellittbildene, uten skyer, var relativt lett, men dronebruk under registreringen var avhengig av godt vær. Mye regn og sterk vind, som er normalt gjennom hele året i dette området, gjorde det veldig vanskelig å ta gode bilder. Dette teller negativt for å bruke drone i dette området. Med tanke på hvilken type bilder og bildebehandling som virket best, så virket multispektrale bilder, flyfoto og vanlige satellittbilder, kombinert med enkel bildebehandling best.en_US
dc.description.abstractThis text is a master's thesis in archaeology, written by Kristoffer Hillesland. The theme of the thesis is remote sensing in different West-Norwegian landscapes, with the use of satellite and drone technology. The goal has been to use satellite and drones to scan the landscapes for traces of archaeological material, with a focus on different types of cropmarks, soil-marks and rock-formations. The landscapes in the study are mainly areas of agriculture, coastal landscapes and different types of forested areas. There has also been a focus on testing methodological perspectives, mainly of how drone and satellite technology works together in a landscape survey, different image processing techniques, and to what degree the seasons of the year affect a study of this type. The area of study has been the mainland of Karmøy Kommune, Rogaland, and the analysis took place in three phases. The first phase was data collection, image processing, and analysis with the use of satellites and aerial photography. Phase two was a survey of the areas at ground level, by foot and with the use of drone technology. The third phase was focused on further image processing and image analysis. The goal was here to reveal unnatural shapes, cropmarks, soil-marks and rock-formations in the landscape. The results of the study have been different from area to area. Satellite and drone technology has without doubt worked best in agricultural areas, mainly because of little vegetation and more likeliness for finding crop and soil-marks. Several cropmarks were detected with use of satellite, many of these were then found again with the use of drone technology. In the coastal areas it has been hard to find anything of interest, mostly because of a very varied landscape. The coastal landscape was open and rocky, and many, clearly manmade stone-formations, was found with satellite. These were again found from ground level, by foot and drone, but are most likely from modern times. The forested areas have given very varied results. Cropmarks and stone-foundations, probably modern, were found in swampy and lightly forested areas, but the densely forested areas were mostly without positive results. The weather had a great impact on the study. Finding the right satellite images, with no clouds, was relatively easy, but the survey with the use of drone technology was highly dependent on good weather. Rain and strong winds, which is very normal during all the seasons in this area, made it very hard to take good images. This counts very negatively for the use of drones in this area. With thoughts on what type of images and image processing techniques that worked best in the area, then multispectral images, aerial photography, and satellite images with simple image processing seems to have given the best resulten_US
dc.format.extent8638783 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectSatelitteknologieng
dc.subjectdroneteknologi og metodeutvikling i arkeologieng
dc.titleSatellitt og Dronearkeologi i Vestnorske landskap. Satellitteknologi, droneteknologi og metodeutvikling i arkeologieng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMaster i Arkeologi
dc.description.localcodeMAHF-ARK
dc.description.localcodeARK350
dc.subject.nus713306eng
fs.subjectcodeARK350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record