• Dimensjonar ved ei elv: Bagmati River, Kathmandu, Nepal 

      Eidsvik, Erlend (Master thesis, 2002)
      Objectives: Problemstillinga kjem til uttrykk gjennom tre spørsmål med underspørsmål: 1. Har elvas fysiske degradering ført til endringar i korleis folk oppfattar og konseptualiserer elva? - Kan det observerast endringar ...