• Byutvikling i lys av Bybanen 

      Schmincke, Jimmy Oliveira (Master thesis, 2015-05-15)
      En studie av Bybanens påvirkning på Nesttun gjennom eiendomsutvikling. GIS og semi-strukturert intervju ble brukt som metode.