Show simple item record

dc.contributor.authorBørslien, Maren Eimind
dc.date.accessioned2016-07-14T12:31:31Z
dc.date.available2016-07-14T12:31:31Z
dc.date.issued2016-06-01
dc.date.submitted2016-06-01eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/12308
dc.description.abstractDenne oppgåva nyttar mål på rangmobilitet på registerdata for norske kohortar fødd i 1955 og 1960 for å undersøke i kva grad det er regionale variasjonar i intergenerasjonell mobilitet i Noreg, og i kva grad det er samvariasjon mellom ulike bakgrunnskarakteristikkar ved regionane og estimata for intergenerasjonell inntektsmobilitet. Oppgåva baserer seg på eit tilsvarande arbeid gjort av Chetty et al. (2014a) for USA. Resultata viser at det er variasjon i intergenerasjonell mobilitet mellom regionar i Noreg, og at delar av denne variasjonen følgjer geografiske mønster som kan indikere at regional næringsstruktur og utvikling spelar ei rolle for barn sine utfall relativt til sine foreldre. Sjølv om det er variasjon er det også jamt over høg grad av intergenerasjonell inntektsmobilitet, også på regionalt nivå. Variasjonen som blir funne i denne oppgåva er også betydeleg mindre samanlikna med Chetty et al. (2014a) sine resultat for USA. Parvise korrelasjonar viser at barn frå låginntektsfamiliar gjer det dårlegare i regionar som har større inntektsulikskap, lågare utdanningsnivå, lågare valdeltaking, høgare arbeidsløyse og høgare andel sosialhjelpstilfelle. Lågt utdanningsnivå er den sterkaste og mest robuste prediktoren for absolutt mobilitet oppover, også når ein kontrollerer for andre bakgrunnskarakteristikkar. Data som er nytta i denne oppgåva er stilt tilgjengeleg av NSD. Statistikk og dataanalyse er gjort i Stata 13.1, og oppgåva er skrive i Word 2016.en_US
dc.format.extent2266452 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonnoeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectNoregeng
dc.subjectrangmobiliteteng
dc.subjectintergenerasjonell mobiliteteng
dc.subjectrang-rang hellingeng
dc.subjectabsolutt mobilitet oppovereng
dc.subjectrelativ mobiliteteng
dc.subjectGenerasjonsdatabaseneng
dc.subjectregionale variasjonareng
dc.subjectabsolutt mobiliteteng
dc.titleRegionale variasjonar i intergenerasjonell inntektsmobilitet i Noregeng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved.en_US
dc.description.localcodeECON390
dc.description.localcodeMASV-SØK
dc.subject.nus734103eng
fs.subjectcodeECON390


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record