Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHøiseth, Mathias Kvist
dc.date.accessioned2016-08-08T08:39:07Z
dc.date.available2016-08-08T08:39:07Z
dc.date.issued2016-05-19
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/12479
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å skape en forståelse av glasiasjon og deglasiasjon gjennom sen weichsel i området ved Sørmela, sørvest på Andøya. På bakgrunn av feltarbeid utført i august 2015, ble det gjennomført en kvartærgeologisk kartlegging av studieområdet, som sammen med analyser av en sedimentkjerne fra Littjevatnet og OSL-dateringer, gav en oversikt over den glasiale historien i området. Nord på Andøya er det tolket til å være to LGM-hendelser, Egga-1 og Egga-2. Nord for studieområdet er moreneryggen ved Nøssøyra er tolket til LGM, og korreleres med en morenerygg i studieområdet. Ved Bø-øyra er en morenerygg korrelert med Egga-2-hendelsen nord på Andøya, og indikerer at ismassene ikke var like store som under LGM. Under begge disse trinnene var ismassen fra Gavlfjorden presset opp i studieområdet, og data fra studien indikerer at innlandsisen gjennom sen weichsel ikke gikk over toppene i studieområdet. OSL-dateringer på to forskjellige lokaliteter, ved Bøbekken og ved Nattmålsholen, korrelerer med Flesen-hendelsen og D-event, samt at strandlinjer og en utvasket morenerygg på Sørmela indikerer at innlandsisen smeltet raskt tilbake etter D-event, og innlandsisen var borte innen 15 ka BP. Tolkning av sediment parametre og 14C-dateringer fra en sedimentkjerne fra et tidligere proglasial innsjø viser breaktivitet fra før allerød til tidlig preboreal. To organiske lag markerer tidlig og sen allerød, og en minerogen sekvens mellom disse indikerer "intra-allerød cold period". Økte verdier av brom i organiske lag fra allerød er tolket til å indikere at det var sesongmessig fritt for sjøis utenfor studieområdet, og en minerogen sekvens etter allerød er tolket til å stamme fra yngre dryas, som også er siste periode med aktive breer i studieområdet.en_US
dc.format.extent7256876 bytesen_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherUniversitetet i Bergen (UiB)eng
dc.titleKvartærgeologisk kartlegging og rekonstruksjon av glasiasjon og deglasiasjon ved Sørmela, sørvestlige Andøya, Nordlandeng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2016-08-08T08:32:46Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved.en_US
dc.description.localcodeGEO350
dc.description.localcodeMASV-GEOG
dc.subject.nus733111
fs.subjectcodeGEO350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel