Show simple item record

dc.contributor.authorHeia, Tonje
dc.date.accessioned2016-08-15T09:16:34Z
dc.date.available2016-08-15T09:16:34Z
dc.date.issued2016-06-08
dc.date.submitted2016-06-08eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/12572
dc.description.abstractDet er utført fem kunstige modningseksperiment på en skiferbergart for å studere effekten av vann og temperaturgradient på generasjon og utdriving av hydrokarboner fra en intakt bergart. Sammensetningen av generert olje og gass, samt isotopsammensetningen for den produserte gassen, og muligheten for isotope rollover er undersøkt. Kjerneprøvene er karakterisert med TOC, RockEval og elementanalyse. Fluorescensmikroskopi er utført på produserte fluider og fargede kjernesnitt for å studere henholdsvis innholdet av hydrokarboner og fysiske utdrivingsmekanismer, som sprekkedannelse og utdrivelsesruter for fluider. Med unntak av noen få mindre problemer fungerte det eksperimentelle oppsettet godt. Problemene som oppstod var forbundet til temperaturkontrollering og gassprøvetaking, og kunne vært unngått dersom det hadde blitt utført mer testing av utstyret før eksperimentstart. Den totale mengden gass produsert var høyest i eksperiment med tilsatt vann, hovedsakelig som følge av høyere produksjon av CO2 og H2. Hydrokarbonproduksjonen var også betydelig høyere i eksperiment med tilsatt vann. Karbonisotopsammensetningen til eksperiment med og uten tilsatt vann var tilsvarende for alle gasser, med unntak av CO2. Det var en isotopseperasjon mellom metan, våtgassene og CO2. Metan, etan og CO2 viste en normaltrend med økende modning. δ^13C av CO2 var høyest i eksperiment med tilsatt vann, trolig som følge av CO2 fra oppløst karbonat. Blandingsberegninger med basis på isotopforhold antyder at 70 % og 25 % av CO2 i eksperimentene var fra oppløst karbonat, henholdsvis med og uten tilsatt vann. Kjerneprøver fra eksperiment med tilsatt vann var dominert av mikrosprekker, antakelig dannet ved gass og væskeproduksjon ved modning, mens kjerneprøven fra eksperiment uten tilsatt vann kun hadde et fåtall mikrosprekker. I områder hvor prøvematerialet var i kontakt med vann økte antakelig ekstraksjonen av organisk materiale og samtidig økte det interne trykket i bergarten, som følge av økt gassgenerering. Strukturen til prøvematerialet svekkes slik at videre oppsprekking lettere kunne forekomme. Dette kan ha blitt forsterket på grunn av oppløsning av karbonat. Migrasjon av olje og gass skjer trolig i stor grad gjennom mikrosprekker i eksperiment med tilsatt vann, mens det i eksperiment uten tilsatt vann mest sannsynlig skjer ved en kombinasjon av mikrosprekker og allerede eksisterende porenettverk. Resultatene indikerer at tilstedeværelsen av vann påvirker produksjon av petroleum, sammensetning av olje og gass, isotopsammensetning av CO2 og primærmigrasjon av produserte produkter.en_US
dc.format.extent4565312 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.subjectEkspulsjoneng
dc.subjectkunstig modningeng
dc.subjectgenerasjon av olje og gasseng
dc.subjectprimær migrasjoneng
dc.titleEkspulsjon og gassgenerering ved kunstig modning av intakte kildebergartsprøveren_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMaster i Geovitenskapen_US
dc.description.localcodeMAMN-GEOV
dc.description.localcodeGEOV399
dc.subject.nus756199eng
fs.subjectcodeGEOV399


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record