Show simple item record

dc.contributor.authorHagland, Kristoffer Mardal
dc.date.accessioned2016-08-22T07:16:41Z
dc.date.available2016-08-22T07:16:41Z
dc.date.issued2016-05-16
dc.date.submitted2016-05-16eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/12657
dc.description.abstractThe enormous popularity of zombies and the undead in contemporary times has created an interest and theoretical relevance for these creatures. This thesis will study the undead and their stay in the liminal space between life and death. The goal is to understand what the effect these undead have on our understanding of death. This will be achieved through the use of a collection of texts written during the Middle Ages in Britain. These texts I will use in this thesis is The Vision of Tundale, Sir Owain, The Gast of Gy, Sir Gawain and the Green Knight, and two tales from The Canterbury Tales, The Prioress's Tale and The Second Nun's Tale. Through these texts I will study the liminal position of the undead, and see what their death will do to our understanding of death. In Chapter 1 I will study the purgatory visions: The Vision of Tundale, Sir Owain, and The Gast of Gy. I will see how these protagonists inhabit a liminal phase, and how they contribute to a new understanding of life after death, and illustrate the injection of life into death. The liminal aspect of literature will also be discussed, and I will highlight how literature is able to convey knowledge of death and the afterlife. In Chapter 2 I will explain the internal journey made by Sir Gawain in Sir Gawain and the Green Knight. The processes of self-discovery will be the main focus in light of the conflict between faith and magic. I will then move on and study if liminal phases enable the possibility for self-discovery. The question then become if these liminal phases leads to change and conversion. In Chapter 3 I will study the miracles in The Prioress's Tale and The Second Nun's Tale. In this chapter I will show that the internal process of change can be externalized, and influence the witnesses of the liminal phase instead of the subjects themselves. I will also study what the consequences is to the fact that death starts working again.en_US
dc.description.abstractDen enorme populæriteten til zombier og vandøde i disse moderne tider, har skapt en teoretisk interesse og relevans for disse skapningene. Denne oppgaven går inn på de vandøde, og deres opphold i liminelle rom mellom liv og død, hvor målet er å oppdage hva disse vandøde gjør med vår forståelse av døden. Dette vil bli gjort ut ifra et utvalg av tekster som er skrevet i England under Middelalderen. Tekstene som benyttes vil være The Vision of Tundale, Sir Owain, The Gast of Gy, Sir Gawain and the Green Knight, og fra The Canterbury Tales vil jeg benytte The Prioress's Tale og The Second Nun's Tale. Gjennom disse tekstene vil jeg se på de vandødes liminelle posisjon, og hva deres posisjon kan gjøre med vår forståelse av døden. I kapittel 1 vil jeg se på The Vision of Tundale, Sir Owain og The Gast of Gy, og hvordan disse bidrar til en ny forsåelse av livet etter døden. Jeg vil poengtere den liminelle posisjonen til protagonistene, og forklare hvordan de kan bidra til å skape en forståelse og insjisere liv inn i døden. Den liminelle siden til literatur vil også bli tatt opp og da vil jeg ta for meg hvorfor literatur er særskilt egnet til å dele kunnskap om uobserverbare rom. Kapittel 2 vil gjennomgå den interne reisen Sir Gawain gjør i Sir Gawain and the Green Knight. Introspeksjon og gransking av sin egen identitet vil være i hovedfokus, i lys av konflikten mellom tro og magi. Jeg vil da se om liminelle faser som skyldes trusselen om død bidrar til introspeksjon, før jeg ser på om dette leder til forandring og omdannelse av personlighet og tro. Kapittel 3 vil gå nærmere inn på miraklene som finner sted i The Prioress's Tale og The Second Nun's Tale. Jeg vil vise at den interne endringsprosessen blir eksternalisert, og påvirker istedenfor subjektene av de liminelle fasene. Jeg vil også se på hva følgene er av at døden starter opp igjen, når disse martyrene dør helt.en_US
dc.format.extent899242 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectUndeadeng
dc.subjectLiminaleng
dc.subjectConversioneng
dc.subjectSir Gawain and the Green Knighteng
dc.subjectThe vision of Tundaleeng
dc.titleThe Liminal undeadeng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMaster i Engelsk
dc.description.localcodeMAHF-ENG
dc.description.localcodeENG350
dc.subject.humorddødenno
dc.subject.humordmiddelalderenno
dc.subject.humordzombierno
dc.subject.humordromanerno
dc.subject.nus711124eng
fs.subjectcodeENG350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record