Show simple item record

dc.contributor.authorTunestveit, Jorunn Wiken_US
dc.date.accessioned2016-09-09T08:27:11Z
dc.date.available2016-09-09T08:27:11Z
dc.date.issued2016-06-01
dc.date.submitted2016-06-01eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/12757
dc.description.abstractObjective The introduction part will look into the importance of midwife clinical skills and competences, in light of women's right to participation and freedom to choose what is best for the individual woman in birth. The objective was to study the association between the perineal outcomes obstetric anal sphincter injuries (OASIS) and intact perineum, and risk factors related to midwife-led deliveries such as: manual support of the perineum, active delivery of baby's shoulders, birth position, and pushing and breathing techniques in the second stage of labour. Design Cross sectional study. Setting A university hospital in Norway with two birth settings: an alongside midwifery-led unit with approximately 1,500 births per year and an obstetrical unit with approximately 3,500 births per year. Population Primiparous (n = 129) and multiparous (n= 628) women in non-instrumental deliveries with OASIS (n=96) or intact perineum (n =661). Main outcome measures OASIS and intact perineum Results A total of 87.3% of participating women had an intact perineum and 12.7% suffered OASIS. Of the primiparous women, 52.7% had intact perineum and 47.3% suffered OASIS, while for multipara women, 94.4% had intact perineum and 5.6% suffered OASIS. There was an increased risk for OASIS if the women actively pushed when the head was crowning instead of breathing the head out (adjusted OR: 3.10; 95% CI: 1.75 to 5.47). The birth position with the lowest incidence of OASIS was kneeling (adjusted OR: 0.15; 95% CI: 0.03 to 0.70), while the supine position gave an increased risk of OASIS (adjusted OR: 2.52; 95% CI: 1.04 to 4.90). Conclusion Our study suggests that breathing the baby's head out when crowning and a kneeling birth position are associated with a lower occurrence of OASIS, when compared to intact perineum and a supine birth position increased the risk of OASIS compared to intact perineum. Midwife clinical skills and competences may indicate an effect on the incidence of OASIS, and systematic training can help to increase competence.en_US
dc.description.abstractFormål Jeg vil i innledningsdelen gå nærmere inn på betydningen av jordmors kliniske ferdigheter og kompetanse, og se dette i lys av kvinners rett til medbestemmelse og frihet til å velge det som er best for den enkelte i fødsel. Målet med selve studien er å undersøke hvilke faktorer relatert til jordmors kliniske ferdigheter og kompetanse som har innflytelse på Anal sfinkterruptur (heretter benevnes sfinkter ruptur) som; manuell støtte av perineum og barnets hode når det kroner, aktiv forløsning av barnets skuldre, puste og trykketeknikker i ut drivningsfasen og fødestillinger, når det justeres for kjente maternelle, føtale og obstetriske faktorer. Design Tverrsnitt studie Setting Et Universitet sykehus i Norge med to fødeavdelinger: en jordmorstyrt lavrisiko avdeling med omtrent 1,500 fødsler per år og en standard fødeavdeling med omtrent 3,500 fødsler per år. Populasjon Primipara (n = 129) og multipara (n= 628) i ikke instrumentelle vaginale fødsler med anal sfinkterruptur (n=96) eller intakt perineum (n =661). Utfallsmål Sfinkterruptur og intakt perineum Resultat Totalt 87.3% hadde intakt perineum og 12.7% hadde sfinkterruptur. Det var 52.7% primipara som hadde intakt perineum og 47.3% fikk en sfinkterruptur, når det gjelder multipara hadde 94.4% intakt perineum og 5.6% fikk en sfinkterruptur. Hvis kvinnen trykket når hodet kronet, i stedet for å puste hodet ut, var det en økt risiko for sfinkterruptur (justert OR: 3.10; 95% CI: 1.75 til 5.47). Knestående var den fødestilling med lavest forekomst av sfinkterruptu r (justert OR: 0.15; 95% CI: 0.03 til 0.70), og liggende stilling var assosiert med en økt risiko for sfinkterruptur (justert OR:2.52; 95% CI: 1.04 til 4.90). Konklusjon Denne studien antyder, at å puste barnets hode ut når det kroner, og knestående fødestilling er de faktorene som var assosiert med en reduksjon av forekomsten av sfinkterruptur, sammenlignet med intakt perineum, når det justeres for flere viktige kliniske faktorer i jordmødres arbeid, og kjente risikofaktorer for sfinkterruptur. Liggende fødestilling økte forekomsten av sfinkterruptur sammenlignet med intakt perineum. Jordmors kompetanse og erfaring kan indikere en effekt på forekomsten av sfinkterruptur, og systematisk opplæring kan bidra til å øke kompetansen.en_US
dc.format.extent2553109 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectJordmødreeng
dc.subjectFødestillingereng
dc.subjectIntakt perineumeng
dc.subjectAnal sfinkterruptureng
dc.subjectGraviditeteng
dc.subjectPusteteknikkereng
dc.subjectTrykketeknikkereng
dc.subject.meshAnal Canaleng
dc.subject.meshObstetric Labor Complicationseng
dc.subject.meshPregnancyeng
dc.subject.meshDelivery, Obstetriceng
dc.subject.meshRuptureeng
dc.titleJordmors kliniske ferdigheter og kompetanse - risikofaktorer, sfinkterruptur og intakt perineumen_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Sykepleievitenskap
dc.description.localcodeSYK395
dc.description.localcodeMAMD-SYK
dc.subject.nus761901eng
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
fs.subjectcodeSYK395


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record