Show simple item record

dc.contributor.authorLode, Nina
dc.date.accessioned2016-09-12T10:32:08Z
dc.date.available2016-09-12T10:32:08Z
dc.date.issued2016-06-01
dc.date.submitted2016-06-01eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/12766
dc.description.abstractDebatter omkring flyktninger og integrering av flyktninger har blitt en viktig del av samfunnsdebatten i Norge i dag. Hvordan vi skal gjennomføre de integreringstiltak norske kommuner har er da en viktig del av debatten. Oppgaven tar for seg omorganiseringsprosesser av introduksjonsprogrammet i kommunene Voss og Gjesdal. Introduksjonsprogrammet er den formelle norsk og samfunnsopplæringen som flyktninger skal gjennomføre ved bosetting i en norsk kommune. Alle norske kommuner som bosetter flyktninger skal tilby introduksjonsprogrammet. Mellom 2010 og 2014 har 80 norske kommuner omorganisert introduksjonsprogrammet sitt. Mitt spørsmål er da hvorfor velger kommunene å omorganisere introduksjonsprogrammet sitt? Oppgaven har som mål å se på omorganiseringen av introduksjonsprogrammet i Voss og Gjesdal kommune ved å bruke casestudie som metodisk tilnærming. Problemstilling i oppgaven er: Hvorfor har Gjesdal og Voss kommune valgt å omorganisere introduksjonsprogrammet sitt? Hvordan har omorganiseringsprosessen foregått og hva er utfallet? Hva er forskjellene mellom de to kommunene? Oppgaven har basert seg på teorier omkring omorganisering av organisasjoner. Utgangspunktet for teorier om omorganisering er gjort ut fra Roness (1997) sine fem teorier omkring omorganisering. Hovedfunn i oppgaven er at siden bakgrunnen for å velge en omorganisering er forskjellig i de to kommunene er også utfallet forskjellig. Sammen med funnet om at teorien om organisasjonsendring som analytisk problem gir i størst grad en dekkende forklaring for hvorfor og hvordan kommunene har omorganisert introduksjonsprogrammet sitt. De andre teoriene til Roness dekker deler av funnene, men sammen vil flere teorier gi en bedre forklaring på hvorfor kommunene har valgt og omorganisere enn ved kun å bruke en teori.en_US
dc.format.extent1358951 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectGjesdaleng
dc.subjectVosseng
dc.subjectintroduksjonsprogrammeteng
dc.subjectflyktningereng
dc.subjectcasestudieeng
dc.titleOmorganisering av introduksjonsprogrammet - En kvalitativ studie av omorganiseringsprosessene av introduksjonsprogrammet i Voss og Gjesdal kommuneeng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved.en_US
dc.description.localcodeAORG350
dc.description.localcodeMASV-AORG
dc.subject.nus731111eng
fs.subjectcodeAORG350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record