• Rusreformen - noen grunnlagsdata om organisering og finansiering 

      Alver, Øyvind; Bretteville-Jensen, Anne Line; Kaarbøe, Oddvar Martin (SIRUS rapport; 2/2004, Research report, 2004)
      Hovedvekten i rapporten er lagt på å undersøke hvordan behandlingen for rusmiddelmisbrukere er organisert og finansiert etter at de regionale helseforetakene (RHF) overtok det tidligere fylkeskommunale ansvaret for ...