• En overlappende generasjonsmodell for norsk økonomi 

      Andersen, Kurt Aksel (Master thesis, 2011-09-01)
      Denne masteroppgaven tar for seg Norge og de utfordringer vi står ovenfor de kommende årene i forhold til den ventede eldrebølgen. Vi ønsker å finne svar på hvordan Norge på lang sikt vil kunne betjene underskuddene i ...