• Boble i boligmarkedet? 

      Aure, Ann Kristin (Master thesis, 2012-06-12)
      I denne utredningen ønsker jeg å få klarhet i hvordan boligmarkedet fungerer, og ut fra det undersøke om det er grunn til å si at vi har en boble i det norske boligmarkedet. I første del av utredningen presenterer jeg ...