• Inflasjonsforventninger i den norske pengepolitikken 

      Bjønness, Ane Mathea (Master thesis, 2017-06-23)
      Denne oppgaven undersøker om norske aktører er rasjonelle i sin inflasjonsforventning og hva som påvirker forventningsdannelsen. Norge har inflasjonsstyring som pengepolitisk regime for å stabilisere økonomien. For å få ...