• Ei samfunnsøkonomisk analyse av Noreg si subsidieordning for elbilar 

      Dyngen, Øystein Åmelfot (Master thesis, 2016-06-01)
      Denne oppgåva har undersøkt problemstillinga: «Kva er optimal skattlegging av elbilar, og kor langt er Noreg frå ein slik situasjon i dag?». For å svare på denne problemstillinga er det gjennomført ein teoretisk diskusjon ...