Show simple item record

dc.contributor.authorKjeseth, Camillaeng
dc.date.accessioned2006-07-04T12:32:12Z
dc.date.available2006-07-04T12:32:12Z
dc.date.issued2004eng
dc.identifier.isbn82-8088-327-4 (electronic version)
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/1498
dc.description.abstractTema og problemstilling: Aetat er en stor, offentlig forvaltningsinstitusjon som skal følge utviklingen på arbeidsmarkedet og gjennomføre den vedtatte arbeidsmarkedspolitikken. Etaten er preget av uforutsigbare omgivelser som for eksempel at politiske rammevilkår stadig legges om, arbeidsledighetstallene varierer, teknologien utvikles, kundenes preferanser skifter og antall konkurrenter blir stadig flere, større og sterkere. Det interessante i denne sammenhengen er å finne ut i hvilken grad Aetat endrer seg i samsvar med sine omgivelser for å opprettholde sin posisjon som en viktig og ledende aktør innenfor arbeidsmarkedet. En rekke endringer er å finne i Aetats historie. En av de største i senere tid fant sted i år 2000 da arbeidsmarkedsreformen ble satt i verk. Denne reformen gav Aetat tillatelse til å starte med betalingsbaserte tjenester ovenfor arbeidsgivere samtidig som det offentlige monopolet på arbeidsformidling ble opphevet. Denne situasjonen gav grunnlag for endring og fornyelse i Aetat. Hvordan dette ble gjennomført er et av hovedmomentene i denne studien. Sammen med en analyse av endringer i Aetats viktigste forvaltningsoppgaver og en vektlegging av andre felt i Aetats organisasjon som har gjennomgått større endringsprosesser i senere tid er dette temaet for denne studien. Alle disse spørsmålene vil jeg diskutere ved å fokusere på følgende problemstilling: ”Hvordan endrer Aetat seg i forhold til skiftende omgivelser og på hvilken måte er etaten i stand til å iverksette endringer i egen organisasjon?” For å besvare denne problemstillingen har jeg valgt ut enkelte felt som er viktig for Aetat og ved å studere disse vil jeg opparbeide meg en forståelse for hvordan etaten fungerer i forhold til sine omgivelser. Jeg stiller meg også spørsmålet om Aetat tilpasser seg på en slik måte at noen deler av organisasjonen for eksempel spiller ut den byråkratiske logikken, mens andre deler trenger helt andre perspektiver for å forstå hva som skjer.no_NO
dc.format.extent1107174 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleAetat: en organisatorisk kameleon. En studie av endringsprosesser i Aetat fra 1990 til 2003nob
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderThe authoren_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nob


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record