Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRaastad, Joachim Spyckerelleen_US
dc.date.accessioned2017-02-01T16:04:46Z
dc.date.available2017-02-01T16:04:46Z
dc.date.issued2016-10-31
dc.date.submitted2016-10-31eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/15496
dc.description.abstractBackground and purpose: Shoulder tendinopathy is a common reason for shoulder pain and represents a great socioeconomic burden. Ultrasonography is used increasingly in primary care. In order to apply clinical measurement instruments optimally, it is important to investigate their reliability. The purpose of this study was to investigate inter-, and intra-tester reliability of ultrasonographic measurements of tendon thickess in supraspinatus and biceps brachii. Research question: What is the inter-tester, and intra-tester reliability of ultrasonographic measurements of tendon thickess in supraspinatus and biceps brachii caput longum in a population with shoulder tendinopathy? Methods: A quantitative reliability study with a non-experimental design was performed. Ultrasonographic measurement of the tendon thickness in supraspinatus and biceps brachii was undertaken on participants with shoulder tendinopathy (N = 27). Analysis of inter-tester reliability was based on tendon thickness measurements from two raters. Intra-tester reliability analysis was performed on two sets of data from one rater. Intraclass correlation coefficients ICC1,1 and ICC3,1 was utilized for analysis of relative reliability. Within- subject standard deviation was utilized in analysis of absolute reliability. Results: Relative reliability for biceps brachii was very good in five of seven analyses (range ICC: 0,81 - 0,94), and good in two of seven (range ICC: 0,64 - 0,65). The results for supraspinatus showed moderate reliability in two of seven analyses (range ICC: 0,52 - 0,54), four indicated good reliability (range ICC: 0,63 - 0,79) and one showed very good reliability (ICC: 0,90). Conclusion: The results indicate a very good reliability for biceps brachii and a good reliability for supraspinatus in measuring tendon thickness with ultrasonography.en_US
dc.description.abstractBakgrunn og hensikt: Tendinopati i skuldersener er en av de vanligste årsakene til skuldersmerter og er en stor samfunnsøkonomisk belastning. Diagnostisk ultralyd er stadig hyppigere brukt i primærhelsetjenesten. Det er viktig å kartlegge reliabiliteten av kliniske måleinstrumenter for optimal bruk i klinisk praksis. Hensikten med denne studien var å undersøke inter-, og intra-tester reliabiliteten i måling av senetykkelsen av supraspinatus og biceps brachii på samme ultralydbildet hos pasienter med skuldertendinopati. Problemstilling: Hvordan er inter-tester, og intra-tester reliabiliteten ved måling av senetykkelsen til biceps brachii caput longum og supraspinatus med ultralydsavbildning hos pasienter med skuldertendinopati? Metode: En kvantitativ reliabilitetsstudie med et ikke-eksperimentelt design ble gjennomført. Tykkelsesmålinger med diagnostisk ultralyd av supraspinatus og biceps brachii caput longum ble gjennomført på deltakere med skuldertendinopati (N = 27). Analysene av inter-tester reliabilitet ble gjennomført på grunnlag av tykkelsesmålinger foretatt av to testere. Intra-tester reliabilitet ble analysert på bakgrunn av to datasett fra en tester. Relativ reliabilitet ble beregnet ved bruk av intraklasse korrelasjonskoeffisientene ICC1,1 og ICC3,1. Absolutt reliabilitet ble beregnet ved bruk av innen-subjekt standard deviasjon. Resultater: Relativ reliabilitet for biceps brachii var meget god ved fem av syv analyser (range ICC: 0,81 - 0,94) og god ved to av syv (range ICC: 0,64 - 0,65). Resultatene for supraspinatus viste moderat reliabilitet ved to av syv analyser (range ICC: 0,52 - 0,54), fire indikerte en god reliabilitet (range ICC: 0,63 - 0,79) og én avdekket meget god reliabilitet (ICC: 0,90). Konklusjon: Resultatene indikerer en meget god reliabilitet for biceps brachii og en god reliabilitet for supraspinatus i målingen av senetykkelse.en_US
dc.format.extent2197013 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjecttendinopatieng
dc.subjectskuldereng
dc.subjectdiagnostisk ultralydeng
dc.subjectreliabiliteteng
dc.subjecttykkelsesmålingeng
dc.subjectManuellterapieng
dc.subjectFysioterapieng
dc.subject.meshTendinopathyeng
dc.subject.meshShoulder Paineng
dc.subject.meshUltrasonographyeng
dc.subject.meshTendonseng
dc.subject.meshMusculoskeletal Manipulationseng
dc.subject.meshMusculoskeletal Paineng
dc.titleIntra-tester og inter-tester reliabilitet av senetykkelsesmåling med diagnostisk ultralyd hos pasienter med skuldertendinopatien_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuell terapi (MFMT
dc.description.localcodeMAMD-MANT
dc.description.localcodeMANT395
dc.subject.nus761901eng
fs.subjectcodeMANT395


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel