Show simple item record

dc.contributor.authorSmørdal, Marit Anneen_US
dc.date.accessioned2017-02-01T16:52:39Z
dc.date.available2017-02-01T16:52:39Z
dc.date.issued2016-11-01
dc.date.submitted2016-11-01eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/15501
dc.description.abstractBackground: In volleyball there is a high prevalence of players with jumper`s knee. It is known that players with jumper`s knee, has a greater jump performance than healthy players. It is not fully documented how this condition affects performance, after some time with loading. Many attend training sessions and matches as normal despite the problem. It is unclear if the performance of players with jumper`s knee will have a higher decrease in function after some time with loading, compared with healthy players. Aims: The main aim of this pilot study, was to examine if players with jumper`s knee had a greater decrease in performance, measured as jumping height and leg press strength, after some time with intensive volleyball loading, compared with healthy players. Methods: A case-control study, with 11 elite volleyball players included. Seven of the included were diagnosed with jumper`s knee. Four were healthy controls. They were tested with Sargent jump test and 1RM leg press, before and after a two hour session of volleyball-training. Result: The players with jumper`s knee, did not have a significant greater decrease in jumping performance, than healthy controls. The jumper`s knee group had a greater decrease in strength performance, than healthy controls, but this difference were not statistically significant. Players with jumper`s knee had a statistically significant greater jumping height than healthy players. This difference was not present in strength testing. There was no difference in psychosocial factors between the groups. Conclusion: Jumper`s knee does not affect jumping height negatively, after a session of volleyball training, even though it seems that leg strength is affected. The injured players performed better in both jumping height and leg press. The study was a pilot, and more research is needed for further conclusions.en_US
dc.description.abstractBakgrunn: I volleyball er det stor førekomst av hoppekne (jumper`s knee). Tidlegare studiar har vist at spelarar med hoppkne, presterer betre på hoppetestar, enn friske spelarar. Desse testane har vore utført når spelarane har vore utkvilte. Mange spelarar med hoppekne, deltek på trening og kamp trass plagene. Det er lite kunnskap om korleis hoppekne verkar inn på prestasjonen etter tid med belastning, og uvisst om skaden vil føre til ein større nedgang i prestasjon enn hos dei friske spelarane. Føremål: Hovudføremålet med pilotstudien var å finne ut om volleyballspelarar med hoppekne får ein større reduksjon i yting, når det gjeld spenst og styrke, etter ei hard treningsøkt, i høve til spelarar utan slike plager. I tillegg vart samanheng mellom psykometriske verdiar og smerter, med funksjon, vurdert. Metode: Det vart gjennomført ein kasus-kontroll studie, der 11 elite volleyballspelarar vart testa med Sargent hoppetest og 1RM beinpress, før og etter to timar med intensiv volleyballtrening. Sju av spelarane var diagnostisert med hoppekne, og fire var friske kontrollar. Resultat: Hoppeknegruppa presterte ikkje statistisk signifikant dårlegare etter belastning, enn friske spelarar. Talverdiane viser at hoppeknegruppa hadde ein større nedgang i styrke enn frisk gruppe etter belastning, medan det var ingen forskjell på spenst. Spelarar med hoppekne hoppa signifikant høgare enn friske spelarar. Ein fann ikkje ein signifikant forskjell ved styrketest. Det var ingen signifikant eller klinisk relevant forskjell på psykometriske variablar mellom gruppene. Konklusjon: Volleyballspelarar med moderat grad av hoppekne, har ikkje ein større nedgang i spenst enn friske spelarar, etter ei tid med hard belastning. Dette trass at det ser ut til at spelarar med hoppekne har ein større reduksjon i styrkeyting, enn dei friske. Sidan dette var ein pilotstudie med få deltakarar, kan ein ikkje dra sikre konklusjonar. Ein treng vidare forsking på risikofaktorar og innverknad på prestasjon.en_US
dc.format.extent1398657 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonnoeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjecthoppekneeng
dc.subjectjumper's kneeeng
dc.subjectpatella tendinopatieng
dc.subjectvolleyballeng
dc.subjectManuellterapieng
dc.subjectFysioterapieng
dc.subject.meshMusculoskeletal Manipulationseng
dc.subject.meshTendinopathyeng
dc.subject.meshVolleyballeng
dc.subject.meshAthleteseng
dc.titleVolleyballspelarar og hoppekne (jumper`s knee) - ein pilotstudie om korleis belastning påverkar prestasjonen_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuell terapi (MFMT
dc.description.localcodeMAMD-MANT
dc.description.localcodeMANT395
dc.subject.nus761901eng
fs.subjectcodeMANT395


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record