Show simple item record

dc.contributor.authorVold-Engesli, Endreen_US
dc.date.accessioned2017-02-01T17:29:02Z
dc.date.available2017-02-01T17:29:02Z
dc.date.issued2016-10-30
dc.date.submitted2016-10-30eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/15503
dc.description.abstractBackground and Theory: Many patients that contact a manual therapist have neck- and shoulder pain. Approximately 70 % of the population have neck pain and the prevalence amongst working people is about 27 - 48 %, and more women than men. Earlier studies have shown reduction of pain, increased cervical range of motion (CROM) and better function after manipulation and mobilization. Furthermore, there is a pain reduction after exercises. When choosing approach it is important to take into account the consensus for cervical treatment and registration of yellow flags. Problem: Is it possible to reduce pain, increase CROM and function in patients with long-lasting neck pain, with the treatment of manipulation, mobilization and exercises? Material and methods: The study had a Single- Subject Experimental Design (SSED) formed as A_1 - B - A_2 baseline, intervention and follow-up and lasted from 10 to 15 weeks, included follow-up period. In the study three subjects with long-lasting neck pain were enrolled and received mainly one treatment per week, as a combined intervention with manipulation, mobilization and exercises. The outcomes measure was Numeric Pain Rating Scale (NPRS), pain drawing, CROM, Neck Disability Index (NDI) and Ørebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire (ØMPSQ). Results: Two of the subjects experienced clinical important reduction in pain with use of a two standard deviation band analysis. All the subjects presented a clinical important improvement in CROM and two of them reported improved function in the score of NDI. All subjects were under the cut-off limit for the risk of development of long-lasting pain on the ØMPSQ, with an improvement in this score at the end of the study. Conclusion: This study shows a tendency towards pain reduction, increased CROM and function after at combined intervention with manipulation, mobilization and exercises in patients with long-lasting neck pain. The results of this study are in accordance with other studies in the same topic.en_US
dc.description.abstractBakgrunn og teori: Mange pasienter oppsøker manuellterapeuter med sine nakke- og skulderplager. Det er angitt at ca. 70 % av befolkningen har opplevd denne type plager og hos yrkesaktive kan det variere fra 27 - 48 %, og en noe større prevalens hos kvinner. Flere studier viser en forbedring av smerter, nakkebevegelighet (CROM) og selvrapportert funksjon etter manipulasjon og artikulering. I tillegg har øvelser vist å ha en smertelindrende effekt. Ved valg av tilnærming er det også viktig å forholde seg til rammeverk for cervikal behandling og gule flagg. Problemstilling: Kan manipulering og artikulering i kombinasjon med øvelser redusere smerteintensitet, smerteutbredelse, bedre bevegeligheten og funksjonen hos pasienter med langvarige nakkeplager? Materiale og metode: Studien var en Single- Subject Experimental Design (SSED) med A_1 - B - A_2, baseline, intervensjon og kontroll og pågikk i 10 - 15 uker inkludert kontrollperiode. Tre deltakere med langvarige nakkeplager ble inkludert i studien og mottok manipulasjon, artikulering og øvelser i kombinasjon, hovedsakelig en gang i uken. Utfallsmålene som ble brukt var Numeric Pain Rating Scale (NPRS), smertetegning, CROM måling, Neck Diasability Index (NDI) og Ørebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire (ØMPSQ). Resultater: Ved en 2 standard deviasjon bånd analyse ses det en klinisk bedring av smerte til to av deltakere. Alle tre hadde en klinisk betydelig bedring når det gjelder aktiv CROM. To av deltakerne hadde også markant reduksjon i score på NDI. Ingen av de tre var i faresone for å utvikle langvarige smerter tatt ØMSPQ i betraktning, men også her ses en bedring av score. Konklusjon: Denne studien viser en tendens til smertereduksjon, økt bevegelighet og forbedret selvrapportert funksjon, etter en intervensjon med manipulasjon, artikulering og øvelser. Disse resultatene er i tråd med funn i tidligere forskning.en_US
dc.format.extent2297635 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectNeck paineng
dc.subjectexerciseseng
dc.subjectManual therapyeng
dc.subjectmobilizationeng
dc.subjectlong lasting paineng
dc.subjectManuellterapieng
dc.subjectFysioterapieng
dc.subjectnakkesmerteeng
dc.subjectSmerteeng
dc.subject.meshMusculoskeletal Manipulationseng
dc.subject.meshMusculoskeletal Paineng
dc.subject.meshNeck Paineng
dc.titleBehandling av langvarige nakkesmerter med manipulasjon og artikulering i kombinasjon med øvelser. Et Single Subject Experimental Designen_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuell terapi (MFMT
dc.description.localcodeMAMD-MANT
dc.description.localcodeMANT395
dc.subject.nus761901eng
fs.subjectcodeMANT395


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record