Show simple item record

dc.contributor.authorKvinge, Kristin Øyvindsdatter
dc.date.accessioned2017-03-14T09:52:23Z
dc.date.available2017-03-14T09:52:23Z
dc.date.issued2016-11-21
dc.date.submitted2016-11-21eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/15579
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven er å se på den koreanske bølgen, som ofte refereres til som Hallyu. Den tar for seg både Hallyu som innhold og Hallyu som fenomen. Den koreanske bølgen har spredd seg hurtig i løpet av de siste 20 årene, noe som har bidratt til å gjøre Korea til en av de hurtigst økende økonomiene i den moderne tid. Denne oppgaven forsøker å se nærmere på hvordan Hallyu har nådd Vesten, med fokus på Europa og Norge. Før analysen vil oppgaven se nærmere på hvordan dagens sørkoreanske populærkultur har vokst frem, og hvordan den fungerer i dag. I tillegg forklarer den i hvilken grad internettet har påvirket spredningen av koreanske medieprodukter. Materialet som er brukt i analysen er både K-pop (koreansk popmusikk), i tillegg til kommentarer tilhengere har publisert på nettet. Kommentarene er hentet fra YouTube, samt fra to Facebook-grupper, èn med fokus på K-pop og èn om koreansk kosmetikk. Oppgaven er todelt: I den første delen ser den på hvilke ulike diskurser som utgjør det vi kjenner som K-pop. Ved å bruke teorier fra kritisk diskursanalyse, vil denne delen av oppgaven forsøke å peke på de kulturelle tegnene som til sammen utgjør K-pop. Den ser på hvordan den norske fanbasen ser på K-pop, og hvordan de forstår det som et kulturelt produkt. Dette studiet peker på ulike måter tilhengere kan forstå K-pop som et ukjent versus kjent kulturelt produkt, og bruker det i konstruksjonen av ulike identiteter og fantasier. Dette vil utgjøre Hallyu som innhold. Den andre delen av analysen ser nærmere på forholdet mellom tilhengere og materialet som distribueres av den koreanske kulturindustrien. Den undersøker hva som motiverer tilhengere til å bruke koreansk populærkultur, og hvilke ringvirkninger tilhengerne produserer ved å dele koreansk innhold på nettet. Den diskuterer tilhengernes rolle som medprodusenter og distributører av koreansk populærkultur. Den primære teorien som brukes her er basert på Henry Jenkins og fankultur. Dette vil utgjøre Hallyu som et kulturelt fenomen.en_US
dc.description.abstractThe Korean Wave - A cultural scientific study of South Korean popular culture, and how it has reached the West The purpose of this study is to examine The Korean Wave commonly referred to as Hallyu. It deals with both Hallyu as media content and Hallyu as a cultural phenomenon. The Korean Wave has spread rapidly during the last 20 years, contributing to making South Korea one of the fastest growing economies in the modern world. This thesis attempts to give a closer insight to how Hallyu has penetrated the West, with emphasis on Europe and Norway. Prior to the analysis, the study will divulge into how South Korean popular culture came to be, and how it functions today. In addition it explains to what extent the internet has influenced the spreading of Korean media products. The material used in the analysis is both K- pop (Korean popular music) music videos and songs, as well as comments made by fans on the web. The comments were obtained from YouTube, as well as from two Norwegian Facebook groups, one focusing on K-pop and the other on Korean cosmetics. The thesis is twofold: In the first part it examines which different discourses make up what we know as K-pop. By using theories from critical discourse analysis, this part of the thesis attempts to dissect the cultural signs that constitutes Korean pop. It examines how the Norwegian fanbase view K-pop, and what they make of it as a cultural product. The study points to different ways fans understand K-pop as an unfamiliar versus familiar cultural product, and use it in constructing their identities and fantasies. This will constitute Hallyu as media content. The second part of the analysis looks more closely at the relationship between the fans and the material distributed by the Korean culture industry. It examines what motivates the fans to enjoy Korean popular culture, and which ripple effects the fans produce by sharing Korean material on the web. It discusses the role of the fans as co-producers and distributors of Korean popular culture. The main theoretical framework in this part of the thesis is based on Henry Jenkins and fan culture. This will constitute Hallyu as a cultural phenomenon.en_US
dc.format.extent11107590 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleDen koreanske bølgen - En kulturvitenskapelig studie av sørkoreansk populærkultur, og hvordan den har nådd Vesteneng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMaster i Kulturvitenskap
dc.description.localcodeMAHF-KUVI
dc.description.localcodeKUVI350
dc.subject.nus713412eng
fs.subjectcodeKUVI350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record