Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDemska, Katarzyna
dc.date.accessioned2017-03-14T10:10:26Z
dc.date.available2017-03-14T10:10:26Z
dc.date.issued2016-11-21
dc.date.submitted2016-11-21eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/15581
dc.description.abstractAbstract på norsk I denne masteroppgaven presenterer jeg resultater fra en undersøkelse om læring og undervisning av tysk som andre fremmedspråk (L3) ved tre ungdomskoler i Polen. En spørreundersøkelse blant tyskelever og intervjuer med lærere og elever utgjorde datamaterialet i studien. Studiens mål var å undersøke elevers og læreres tanker om verdien av tidligere språkkunnskaper og språklæringserfaringer for tysklæringen. Jeg konsentrerte meg hovedsakelig om hvilken betydning erfaringer med læring og bruk av morsmålet polsk og det første fremmedspråket engelsk har for tysklæringen: Hvilken rolle spiller bevisst bruk av tidligere kunnskaper om språk og språklæringsstrategier? Studien tok utgangpunkt i teorier om flerspråklighet og flerspråklighetsdidaktikk og hadde følgende hypoteser: 1. De polske L3-elevene og -lærere benytter seg i tysklæringen for lite og for sjelden bevisst av tidligere kunnskaper om språk og språklæringsstrategier 2. De polske L3-elevene og -lærere benytter seg i tysklæringen for lite og for sjelden bevisst av tidligere språklæringsstrategier Analysen av datamaterialet viser at de polske lærerne og elevene er bevisste på potensialet knyttet til bruk av tidligere språkkunnskaper for ny språklæring. Derimot ser de ut til i liten grad å være bevisste på å bruke tidligere språklæringserfaringer (strategier) i tilegnelsen av et nytt språk. Følgelig må studiens første hypotese avkreftes og andre hypotese bekreftes.en_US
dc.description.abstractAbstract på polsk W niniejszej pracy magisterskiej przedstawiam wyniki ankiety przeprowadzonej z uczniami trzech wrocławskich gimnazjów, uczących się języka niemieckiego w drugiej klasie gimnazjalnej oraz rezultaty wywiadów z wybranymi uczniami i ich nauczycielami. Badania te przeprowadziłam jesienią 2014 roku w Polsce we Wrocławiu. Celem badań było zapoznanie się z przemyśleniami uczniów i nauczycieli w Polsce na temat uczenia się i nauczania języka niemieckiego. Skoncentrowałam się głównie na zagadnieniu dotyczącym wpływu wcześniejszych doświadczeń i umiejętności wyniesionych z nauki innych języków: ojczystego oraz innych języków obcych, np. angielskiego na naukę języka niemieckiego. W niniejszych badaniach odniosłam się do szeroko pojętej roli świadomego korzystania z dotychczasowej wiedzy o językach oraz o strategiach ich uczenia się i nauczania a także do roli nauczyciela, wspomagającego procesy świadomego uczenia się języka niemieckiego. Zebrane przeze mnie wyniki przeanalizowałam w świetle wybranych teorii z zakresu dydaktyki języków obcych, a w szczególności dotyczących zagadnienia uczenia się i nauczania języka niemieckiego jako L3, czyli drugiego języka obcego.en_US
dc.format.extent784458 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isodeueng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleEinstellungen zur Mehrsprachigkeit und Mehrsprachigkeitsdidaktik bei Deutschlernenden und Deutschlehrenden im polnischen Schulkontexteng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMaster i Tysk
dc.description.localcodeMAHF-TYS
dc.description.localcodeTYS350
dc.subject.nus711127eng
fs.subjectcodeTYS350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel