Show simple item record

dc.contributor.authorAaseth, Natalia
dc.date.accessioned2017-05-11T13:24:28Z
dc.date.available2017-05-11T13:24:28Z
dc.date.issued2016-01-17
dc.date.submitted2016-01-17eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/15811
dc.description.abstractDenne masteroppgaven sammenligner lærebøkene fra to land, Norge og Russland, i emneområder Algebra og Funksjoner, og fokuserer på problemløsningsmetoder i eksemplene i de norske og de russiske lærebøkene for videregående skole. Russiske elever presterer bedre enn norske elever i forskjellige internasjonale undersøkelser, som TIMSS og PISA, og det var interessant å finne ut hva det skyldes. Målet med denne studien har vært å undersøke hva som skiller læreplanene og lærebøkene fra de to landene, når det gjelder problemløsning og problemløsningsmetoder. Problemstillingen i denne masteroppgaven har vært følgende: Hva er forskjeller og likheter i presentasjonen av problemløsningsmetoder i eksemplene i norske og russiske matematikklærebøker? For å svare på problemstillingen brukte jeg kombinasjon av kvalitative og kvantitative metoder med dokumentanalyse som datainnsamlingsmetode. Analysen begrenses til eksemplene i de norske lærebøkene for matematikkursene 1T og R1, og til eksemplene i de russiske lærebøkene for 10. og 11. trinn. Først analyserte jeg den norske læreplanen og den russiske læreplanen for å sammenligne deres syn på problemløsning. Analysen av lærebøker starter med en liten hjelpeundersøkelse for å vise at de undersøkte lærebøkene er sammenlignbare, jeg brukte rammeverket til Hong og Choi og tilpasset det til min oppgave. I hovedundersøkelsen ser jeg både på generelle metoder (Polyas modell) og på spesifikke problemløsningsheuristikker. For å analysere forekomsten av problemløsningsmetoder i eksemplene i de undersøkte matematikklærebøkene brukte jeg et analyseverktøy utviklet av doktorgradsstudenten Tom Rune Kongelf ved Universitetet i Agder. Analysen av både den norske læreplanen og den russiske læreplanen slår fast at elevene burde lære problemløsning og problemløsningsmetoder. Tross det viser hovedresultatene at det ikke finnes generell innføring i problemløsning i de norske og de russiske matematikklærebøkene. Verken de norske eller de russiske lærebøkene presenterer generelle metoder og spesifikke problemløsningsheuristikker i tilstrekkelig grad. Oppgaven konkluderte med at det finnes både fellestrekk og ulikhetstrekk mellom de norske og de russiske lærebøkene når det gjelder problemløsning. Men samtidig ble det oppdaget mange interessante funn ved siden av hovedanalysen.en_US
dc.format.extent4370580 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.subjectProblemløsningeng
dc.subjectmatematikklærebøkereng
dc.subjectnorskeng
dc.subjectrussiskeng
dc.titleProblemløsning i norske og russiske matematikklærebøker for videregående skole. En sammenlignende studie av eksempler i norske og russiske lærebøkeren_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.localcodeVID-MAUMAT
dc.description.localcodeMAUMAT650
dc.subject.nus753199eng
fs.subjectcodeMAUMAT650


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record