• Genustilordning i nynorsk: Ei datamaskinell etterprøving 

      Halse, Gro (Master thesis, 2004)
      Genus i norsk har vorte sett på som meir eller mindre arbitrært. Trosterud (2001) går ut frå at norsk har systematisk genustilordning, og presenterer eit regelsett beståande av semantiske, morfologiske og fonologiske ...