• Determiner selection in speech production Evidence from Norwegian 

   Breien, Astrid Storm Hammerstad (Master thesis, 2005)
   This thesis reports on two picture-word interference experiments where I investigate the processes involved in selection of grammatical gender in Norwegian Noun Phrase production. The respondents, consisting of subjects ...
  • Genustildeling og morsmålstransfer i norsk mellomspråk. En korpusbasert studie 

   Ragnhildstveit, Silje Karin (Master thesis, 2009-11-20)
   Denne studien undersøker om genustildeling i norsk mellomspråk påvirkes av innlærernes morsmål. For å kunne påvise morsmålstransfer brukes Jarvis' metode (2000) som går ut på å sammenligne mellomspråket til innlærergrupper ...
  • Genustilordning i nynorsk: Ei datamaskinell etterprøving 

   Halse, Gro (Master thesis, 2004)
   Genus i norsk har vorte sett på som meir eller mindre arbitrært. Trosterud (2001) går ut frå at norsk har systematisk genustilordning, og presenterer eit regelsett beståande av semantiske, morfologiske og fonologiske ...