• Hvorfor slutter elektrikerne i faget? 

      Lekve, Isak (Bergen Studies in Sociology; 11/2020, Research report, 2013)
      Denne rapporten omhandler spørsmålet om hvorfor mange unge slutter som elektrikere. Det forsøker den å gi noen svar på ved hjelp av 15 intervjuer og en spørreundersøkelse som ble besvart av 113. Rapporten går så tematisk ...