Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJohnsen, Susan
dc.date.accessioned2017-05-31T11:20:45Z
dc.date.available2017-05-31T11:20:45Z
dc.date.issued2007-03-22
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/15905
dc.description.abstractMålet med denne kulturologiske studien er å undersøke petersburgmyten i russisk litteratur. Mitt fokus er rettet mot spørsmålet om denne myten har stagnert, slik enkelte forskere hevder, eller om den er fremdeles er produktiv, slik andre synes å argumentere for. Gjennom å anvende Jurij Lotmans antitetiske teori, som skiller mellom den utopiske, offisielle myten og den apokalyptiske, uoffisielle myten, følger jeg diskursen rundt myten fra dens begynnelse og frem til i dag. Min hypotese er at litteraturen gjennom petersburgmyten, har utvist en opposisjonell holdning til de til enhver tid rådende samfunnsforholdene, og har følgelig endret seg i takt med samfunnet. For å teste denne påstanden ser jeg på ulike tekster fra 1700-tallet frem til 2001, for å kartlegge hvordan petersburgmyten har utviklet seg før, under og etter Sovjetunionens fall og hvordan utviklingen kan leses i litteraturen. I kapittel 2 gir jeg en kort historisk introduksjon til St. Petersburgs tidlige historie og ideen om “vinduet mot Europa”. Dette knyttes videre sammen med kapittel 3, der jeg tar for meg mytologiseringen av byen og redegjør nærmere for Lotmans doble lesning av myten. Fra og med kapittel 3.4 viser jeg hvordan den uoffisielle myten kodifiseres i litteraturen utover på 1800-tallet, et fenomen jeg knytter sammen med Toporovs begrep petersburgteksten. Videre diskuterer jeg hvorvidt petersburgmyten sammen med petersburgteksten avsluttes med Anna Akhmatovas tidlige diktning, eller om man kan argumentere for at Akhmatova bereder grunnen for en radikal omsnuing av myten. Dernest, i kapittel 3.5, går jeg eksplisitt inn på petersburgmytens opposisjonelle rolle og hvordan utviklingen av en sovjetisk parallellkultur kan forstås i relasjon til dette. I kapittel 4 analyserer jeg tekster av to nålevende forfattere, Elena Sjvarts og Mikhail Veller, for å undersøke deres forhold til den mytologiske diskursen. I kapittel 5 oppsummerer jeg funnene mine, som konkluderer med at vi hos Sjvarts synes å finne en interessant postsovjetisk nyformulering av petersburgmyten.en_US
dc.format.extent776567 bytesen_US
dc.format.extent44637 bytesen_US
dc.format.extent30444 bytesen_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titlePetersburgmyten i russisk litteratur: Fra opposisjon til stagnasjon? : Et kulturologisk studium av tekster fra 1700-2000eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-05-31T11:17:08Z
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)eng
dc.description.degreeHovedfag
dc.description.localcodeRUSSHH
fs.subjectcodeRUSSHH


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel