Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSortland, Fredrik Bjørnestad
dc.date.accessioned2017-06-23T10:51:39Z
dc.date.available2017-06-23T10:51:39Z
dc.date.issued2017-06-16
dc.date.submitted2017-06-15T22:00:12Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/16094
dc.description.abstractI Fangenes Dilemma er den dominerende strategien å avvike fra samarbeid. Økonomiske eksperimenter viser til tross for dette et samarbeidsnivå som ligger på mellom 40 og 60 % av det sosialt optimale utfallet. Denne masteroppgaven benytter eksperimentelle metoder for å undersøke hvordan muligheten til å velge sin partner påvirker samarbeidet i et to-personers Fangenes Dilemma. Deltakerne har muligheten til å velge én av de åtte andre i sin faste gruppe som ønsket samarbeidspartner. De som ikke finner en gjensidig partner står i fare for å utestenges. For å undersøke om muligheten til å velge samarbeidspartner har en forskjellig påvirkning på ulike deltakere, blir deres samarbeidsvillighet undersøkt før eksperimentets start. Eksperimentet viser at muligheten til å velge samarbeidspartner øker gjennomsnittlig gevinst, og over tid øker forskjellen mellom tilfeldige tildelte- og gjensidige valgte partnerskap. Deltakerne med en samarbeidsvillig innstilling belønnes av muligheten til å velge partner, og det skjer på bekostning av gratispassasjerer.en_US
dc.description.abstractIn the Prisoner's Dilemma, the dominant strategy is to defect from cooperation. However, experimental economics show a cooperative level of between 40 and 60 % of the socially optimal outcome. This thesis uses experimental methods to investigate how the ability to choose partners affect cooperation in a two-persons Prisoner's Dilemma. Participants have the opportunity tho choose one of the eight other members of their group as their desired partner. Those unable to form mutual partnerships are at the risk of exclusion. To investigate whether the opportunity to choose partners has a different impact on different types of individuals, the participants willingness to cooperate are explored prior to the start of the experiment. The experiment shows that the opportunity to choose partners increases average pay-offs, and over time the differences between randomly assigned and reciprocally chosen partnerships increases. Participants with a willingness to cooperate are rewarded by the opportunity to choose partners, at the expense of free-riders.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectvalg av partnereng
dc.subjectFangenes Dilemmaeng
dc.subjectpartnervalgeng
dc.subjecteksperimentell økonomieng
dc.subjectsamarbeideng
dc.titleÅ velge, og å bli valgt - valg av partner i et Fangenes Dilemmaeng
dc.title.alternativeTo choose, and to be chosen - partner choice in a Prisoner's Dilemmaeng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2017-06-15T22:00:12Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved.en_US
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeECON391
dc.subject.nus734103eng
fs.subjectcodeECON391
fs.unitcode15-15-00


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel