Show simple item record

dc.contributor.authorOftedal, Isabella Wang
dc.contributor.authorLindås, Jeanet
dc.date.accessioned2017-07-31T13:06:18Z
dc.date.available2017-07-31T13:06:18Z
dc.date.issued2017-06-14
dc.date.submitted2017-06-13T22:00:12Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/16156
dc.description.abstractRecent research has shown that the relationship between self-reported reading and writing skills and scores on actual measured skills was lower among a group of inmates than in groups of adults and students. The purpose of this study is to evaluate Spørreskjema for leseferdigheter hos voksne (SLV) (Asbjørnsen, Jones, Eikeland & Manger, 2016) in a student population and examine the relationship between self-reporting and results on reading and writing tests. SLV is based on the Adult Reading Questionnaire (ARQ) (Snowling, Dawes & Nash, Hulme, 2012). The test battery of present study was based on a revised version of The Reading and Spelling Test for College and University Students (Strømsø, Hagtvet, Lyster, & Rygvold, 1997) and Handals (1964) tests for Reading Speed and Reading Comprehension. The sample consisted of 155 students who completed the questionnaire SLV, 67 students of the 155 also completed Strømsø et al., (1997) test battery. The results of this study indicated that SLV is a valid instrument for mapping students' reading and writing skills. Furthermore, the study also showed a clear relationship between self-reporting and measured skills, which indicates that students have a good ability to evaluate their own skills in reading. It was especially their performance on the tests Spelling and Reading Speed that determines how the students perceive their own skills. Overall, SLV showed good psychometric attributes in a student population. This instrument will be a useful tool for screening students' reading and writing skills and further revealing who may need a further examination of reading and writing skills.en_US
dc.description.abstractTidligere forskning har vist at samsvar mellom selvrapporterte ferdigheter og faktiske målte ferdigheter var lavere hos grupper med gjennomsnittlig lavt utdanningsnivå (innsatte) enn i grupper av voksne og studenter med høyere utdanning. I denne forbindelse er det interessant å fokusere på forholdet mellom selvrapportering og målte ferdigheter i en studentpopulasjon, da studenter ikke forventes å ha tilsvarende vansker som innsatte. Hensikten med den følgende studien er å validere instrumentet Spørreskjema for leseferdigheter hos voksne (SLV) (Asbjørnsen, Jones, Eikeland & Manger, 2016) i en studentpopulasjon samt se på sammenhengen mellom selvrapportering og resultater på lese- og skriveprøver. Spørreskjemaet SLV er basert på Adult Reading Questionnaire (ARQ) (Snowling, Dawes & Nash, Hulme, 2012). Testbatteriet i denne studien er en revidert utgave av Lese- og skriveprøver for studenter på høyskole- og universitetsnivå (Strømsø, Hagtvet, Lyster, & Rygvold, 1997) og Handals (1964) prøver for Lesehastighet og Leseforståelse. Utvalget i denne studien bestod av 155 studenter som fullførte spørreskjemaet SLV, 67 av disse gjennomførte i tillegg testbatteriet. Resultatene fra denne studien viser at SLV er et valid instrument for kartlegging av studenters lese- og skriveferdigheter. Studien viser også tydelig sammenheng mellom selvrapportering og målte ferdigheter som tyder på at studenter har god innsikt i å vurdere eget ferdighetsnivå i lesing. Det er spesielt ferdighetene i Rettskriving og Lesehastighet som avgjør hvordan studentene oppfatter sine egne ferdigheter. Samlet sett blir SLV i denne studien funnet å ha gode psykometriske egenskaper i en studentpopulasjon. Dette gjør måleinstrumentet til et nyttig redskap for å screene studenters lese- og skriveferdigheter og videre avdekke hvem som kan ha behov for en ytterligere utredning av lese- og skriveferdigheter.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectleseferdighetereng
dc.subjectskriveferdighetereng
dc.subjectstudentereng
dc.subjectlesevanskereng
dc.subjectskrivevanskereng
dc.subjectdysleksieng
dc.subjectlogopedieng
dc.subject.meshDyslexiaeng
dc.subject.meshStudentseng
dc.titleEn studie av studenters lese- og skriveferdighetereng
dc.title.alternativeA Study of Students Reading and Writing Abilitieseng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-06-13T22:00:12Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave i logopedi
dc.description.localcodeLOGO345
dc.description.localcodeMAPS-LOG06
dc.subject.nus799999eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Biologisk psykologi: 261
fs.subjectcodeLOGO345
fs.unitcode17-32-00


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record