Show simple item record

dc.contributor.authorLehtinen, Hilde
dc.date.accessioned2017-08-21T07:13:09Z
dc.date.available2017-08-21T07:13:09Z
dc.date.issued2017-07-26
dc.date.submitted2017-07-25T22:00:08Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/16369
dc.description.abstractI masteroppgaven ”Skriving i matematikk. Hva skriver elevene? En studie av fagspråk i matematikk 2P med eksempler fra emnet funksjoner” fokuseres det på analyse av elevbesvarelser. Formålet med denne studien er å få økt innsikt i hva elevene skriver i faget matematikk 2P og hvordan elevene kan synliggjøre sin kunnskap gjennom skriving i faget. Det anvendes kvalitativ tilnærming med innsamling av elevbesvarelser på utvalgte oppgaver som instrument. Utvalget av elevbesvarelser er gjort blant egne elever og det er også utarbeidet anvendbare kategorier for å kategorisere elevbesvarelsene. Undersøkelsene i studien er gjort på en allmenfaglig skole i matematikktimene. Elevenes mestringsnivå har dekket hele karakterskalaen med 1 som laveste karakter og 6 som høyeste karakter. I gruppene jeg har jobbet med har det vært stor spredning i karakter og min erfaring tilsier at gruppene mine har vært representative for denne typen grupper. Anonymitet er sikret ved at studien er meldt til Norsk samfunnsfaglig datatjeneste (NSD) og godkjent som meldepliktig siden det også samles inn digitale elevbesvarelser. Resultatene er presentert med tekstanalyse og noen få søylediagram. I det teorietiske grunnlaget for studien er det fokusert på skriving som grunnleggende ferdighet, matematikksrpåkets egenart og fagskriving i matematikk. Tanken bak studien er at skriving er et viktig verktøy for å lære, systematisere og å synliggjøre kunnskap i arbeidet med matematikkfaget. Resultatene av studien viser at det å gå i mellom ulike representasjoner som tekst, graf, tabell og funksjonsuttrykk nok medfører en del uklarheter og usikkerheter for elevene. Resultatene viser også at grafen er nok den representasjonen som gir elevene mest informasjon og at det gjerne trengs litt jobb for at de andre representasjonene skal få samme verdi for elevene.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.titleSkriving i matematikk. Hva skriver elevene? En studie av elevenes fagspråk i matematikk 2P med eksempler fra emnet funksjoner.en_US
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-07-25T22:00:08Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave i matematikkdidatikken_US
dc.description.localcodeMAT650
dc.subject.nus753199eng
fs.subjectcodeMAT650
fs.unitcode12-11-00


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record