Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSøyseth, Eira Einarsdatter
dc.date.accessioned2017-08-23T13:41:10Z
dc.date.available2017-08-23T13:41:10Z
dc.date.issued2017-06-20
dc.date.submitted2017-06-19T22:00:10Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/16405
dc.description.abstractOppgaven utforsker Sara Stridsbergs roman Drömfakulteten- tillägg till sexualteorin gjennom en nærlesning fundert i Gérard Genettes narrative teori. Analysen av Stridsbergs roman undersøker en fragmentert og mangefasettert tekst, med vekt på narrative teknikker som metanarrasjon, gjentakelser, kronologiske brudd, ulike fortellestemmer, intertekstualitet, transtekstualitet og kollasj. I tillegg utforskes motivkretser, samt måten noen av disse utvikles til dynamiske troper, som befester en sammenheng mellom tematiske og formelle element i Drömfakulteten.en_US
dc.description.abstractThis thesis explores the Swedish writer Sara Stridsberg’s novel Drömfakulteten – tillägg till sexualteorin through the method of close reading with a theoretical foundation in Gérard Genettes narrative discourse. The analysis of Stridsberg’s novel examines a fragmented and multifaceted text, with an emphasis on narrative techniques as meta narration, repetition, chronological breaks, narration, intertextuality, transtextuality and collage. In addition, there will be a further exploration of the common motifs in the novel, and how they develop into dynamic tropes that fortify a connection between thematic and formal elements in Drömfakulteten.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.title«Jeg tenker meg at jeg er der med Valerie»: Om narrative strukturer og deres samspill med motiviske, tematiske og poetiske elementer i Sara Stridsbergs roman Drömfakulteteneng
dc.title.alternative«I can imagine being there with Valerie»: About narrative structures and how they relate to the motifs, themes and poetic elements in Sara Stridsberg's novel Drömfakulteteneng
dc.title.alternative«I can imagine being there with Valerie»: About narrative structures and how they relate to the motifs, themes and poetic elements in Sara Stridsberg's novel Drömfakulteteneng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-06-19T22:00:10Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reservedeng
dc.description.degreeAllmenn litteraturvitenskap mastergradsoppgave
dc.description.localcodeMAHF-LITT
dc.description.localcodeALLV350
dc.subject.nus712103eng
fs.subjectcodeALLV350
fs.unitcode11-21-00


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel