Show simple item record

dc.contributor.authorGjesdal, Anje Müller
dc.contributor.authorSkalle, Camilla Erichsen
dc.contributor.authorEide, Liv
dc.date.accessioned2017-09-07T08:48:25Z
dc.date.available2017-09-07T08:48:25Z
dc.date.issued2017
dc.PublishedGjesdal AM, Skalle CES, Eide L. Migrantnarrativer som interkulturell døråpner? En pilotanalyse av læreverktekster i fransk, italiensk og spansk. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. 2017;11(1)eng
dc.identifier.issn1504-9922
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/16601
dc.description.abstractArtikkelen tar opp fremmedspråkenes formidling av interkulturell kompetanse, og hvordan denne er knyttet til skolens samlede danningsprosjekt. Artikkel-forfatterne diskuterer hvordan migrantnarrativer kan brukes som inngangs-portal til utviklingen av interkulturell kompetanse, og hvordan disse narrativ-ene, gjennom å presentere det pedagogen Gerhard Neuner kaller universelle sosiokulturelle erfaringer, er egnet som materiale for perspektivforflytning og evnen til å se “den andre”, som er sentrale begrep innenfor det interkulturelle undervisningsparadigmet. Tidligere forskning har vist at fremmedspråkenes læremidler i begrenset grad benytter seg av det potensialet som ligger i arbeidet med interkulturell kompetanse knyttet til språkområdene. Artikkelforfatterne har derfor foretatt analyser av læreverktekster i fransk, spansk og italiensk, valgt ut på grunnlag av forståelsen av migrantnarrativer som særlig egnet for å jobbe med denne typen kompetanse. De undersøkte tekstene representerer ulike sider ved migrant-narrativer (estetisk, kulturelt og historisk), men krever en grad av kontekstuali-sering for å kunne fungere som døråpnere for interkulturell kompetanse.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherInstitutt for lærerutdanning og skoleforskning , Universitetet i Osloeng
dc.relation.urihttps://www.journals.uio.no/index.php/adno/article/view/3915
dc.rightsAttribution CC BY-NC-NDeng
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/eng
dc.subjectinterkulturell kompetanseeng
dc.subjectuniverselle sosiokulturelle erfaringereng
dc.subjectfremmedspråkundervisningeng
dc.subjectmigrantnarrativereng
dc.titleMigrantnarrativer som interkulturell døråpner? En pilotanalyse av læreverktekster i fransk, italiensk og spanskeng
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.date.updated2017-07-04T08:40:00Z
dc.description.versionpublishedVersion
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)eng
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.5617/adno.3915
dc.identifier.cristin1464410
dc.source.journalActa Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution CC BY-NC-ND
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution CC BY-NC-ND