Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaugen, Karina Øverland
dc.date.accessioned2017-11-21T13:56:37Z
dc.date.available2017-11-21T13:56:37Z
dc.date.issued2017-07-11
dc.date.submitted2017-07-10T22:00:03Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/16951
dc.description.abstractBakgrunn: Den økende digitaliseringen av helsetjenestene krever at informasjonen i de elektroniske pasientjournalene er klinisk strukturerte ved hjelp av datastandarder og kliniske terminologier for riktig prosessering av pasientinformasjonen. Pasientjournalene må også være tilgjengelige når behovet er der. Dagens mangel på en felles standard for datastruktur og datautveksling medfører at systemene og applikasjonene har problemer med å samhandle og dele viktig pasientinformasjon, noe som påvirker effektiviteten hos helsevesenet. Mål: Dette forskningsprosjektet vil evaluere og vurdere gevinstene med en tjenestearkitektur som bruker en kjent datautvekslingsstandard, HL7 FHIR, som en integrasjonsbuss mellom klientapplikasjoner og bakenforliggende e-helsesystemer. Metoder: Vi implementerte en mindre tjenestearkitektur som består av en FHIR integrasjonsbuss som kommuniserer med et openEHR basert pasientjournalsystem. Implementasjonen er vurdert ved hjelp av medisinapplikasjonen LEMI som er integrert mot FHIR bussen for henting av pasientinformasjon, medisininformasjon og ordineringsinformasjon. Resultater: FHIR bussen tilbyr et grensesnitt basert på REST spesifikasjonen som abstraherer den komplekse dokumentstrukturen til openEHR. Forespørslene sendt til FHIR bussen krever ingen domenekunnskap om tjenestene som FHIR bussen bruker som datakilder. Ved hjelp av profilering av FHIR ressursene kunne vi konvertere de obligatoriske datapunktene i openEHR arketypene over til tilhørende datapunkter i FHIR ressurser uten store problemer. Konklusjon: FHIR er strukturert for å forbedre data- og meldingsutveksling mellom applikasjoner og systemer, og vår tjenestearkitektur med en FHIR integrasjonsbuss mellom medisinapplikasjonen LEMI og openEHR pasientjournalsystemet demonstrerte de store integrasjonsgevinstene som FHIR tilbyr. Vårt openEHR pasientjournalsystem demonstrerte hvordan FHIR kan brukes for å abstrahere domene- og implementasjonskunnskapen som trengs for å kunne prosessere openEHR informasjonen og utføre openEHR spørringer. FHIR bussen gir også tilgang til klinisk strukturerte testdata som forhindrer at utviklerne etablerer sine egne datastrukturer som ikke er kompatible med eksisterende e-helsesystemer.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.titleImplementering og evaluering av en HL7 FHIR integrasjonsbuss for kommunikasjon mellom klientapplikasjoner og e-helsesystemeren_US
dc.title.alternativeImplementation and evaluation of an HL7 FHIR integration bus for communication between client applications and health systemseng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-07-10T22:00:03Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave i informatikken_US
dc.description.localcodeINF399
dc.subject.nus754199eng
fs.subjectcodeINF399
fs.unitcode12-12-00


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel