Show simple item record

dc.contributor.authorMisje, Aksel H.eng
dc.date.accessioned2006-08-11T12:28:40Z
dc.date.available2006-08-11T12:28:40Z
dc.date.issued2001eng
dc.identifier.isbn82-8088-089-5 (electronic version)
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/1737
dc.description.abstractDenne hovedoppgaven i sosiologi belyser forhold som bidrar til at folk deltar i frivillig blodgivning. Den sentrale målsetningen i denne oppgaven er å gjøre rede for hva som motivere personer til innsats som blodgiver. I tillegg beskrives "typiske" kjennetegn for blodgiverne, hvordan de rekrutteres, og hvordan de vurderer blodbankens mottak og oppfølgning av dem. Undersøkelsesdesignet er en tverrsnittsundersøkelse blant aktive givere ved Blodbanken i Oslo. Datainnsamlingen ble utført som en anonym spørreundersøkelse ved hjelp av selvinstruerende skjema (enquête). Blodgiverne besvarte spørreskjemaet under tapping ved blodbanken. Undersøkelsen ble som helhet utført i løpet av to og en halv uke i mars år 2000. Til sammen 1029 besvarte spørreskjema ble innlevert i løpet av perioden. Dette innebærer en svært høy deltakelsesfrekvens på ca. 98%. Data fra undersøkelsen ble analysert ved hjelp av tabellanalyse, faktoranalyse og multippel regresjon. Resultatene av analysene tyder på at blodgivere ikke skiller seg vesentlig ut i forhold til "gjennomsnittsbefolkningen". De fleste givere rekrutters av en blodgiver i omgangskretsen (kolleger, bekjente, venner, eller familie). Tendensen til å slutte som blodgiver er trolig betydelig høyere blant givere med kort givererfaring enn blant givere med lang erfaring. Ved hjelp av faktoranalyse ble det dokumentert fem dimensjoner av motiver for deltakelse ("verdibegrunnelser", "selvaktelse", "pliktmoral", "sosiale forventinger" og "egennytte"). Oppslutningen var størst om verdimessige "altruistiske" motiver. Resultatene av regresjonsanalyser tyder på at støtten for verdimessige og normative motiver svekkes noe som følge av erfaring. For de etablerte blodgiverne har deltagelsen over tid utviklet seg til å bli en ”god vane” de ikke reflekter mye over. Det ble også påvist samvariasjon mellom tendensen til å mene at givning fremmer egeninteresse i form av "helsegevinst" og erfaringsfrekvens som blodgiver. Hovedkonklusjonen i denne oppgaven er derfor: De givere som mener å ha egeninteresse av å donere i form av "helsegevinst", i tillegg til "altruistiske motiver", viser et lengre engasjement som givere enn andre.no_NO
dc.format.extent1675870 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleAltruisme bak hver dråpe ? -En spørreundersøkelse blant blodgivere ved Blodbanken i Oslonob
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderThe authoren_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220nob


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record