Show simple item record

dc.contributor.authorRamsdal, Eivind
dc.date.accessioned2018-02-14T08:21:35Z
dc.date.issued2017-12-21
dc.date.submitted2017-12-20T23:00:01Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/17394
dc.description.abstractMålet med denne masteroppgaven har vært å rekonstruere deglasiasjonshistorien i områdene rundt Litlelangdalen og Berilldalen, ved indre strøk av Sunnmøre. Denne rekonstruksjonen er hovedsakelig gjort ved hjelp av kvartærgeologisk kartlegging, som baserer seg delvis på Carlson, Sollid, & Torp (1983) sitt kart over området. Ut ifra det kvartærgeologiske kartet er det forsøkt å lage paleo- breprofiler og likevektslinjer. Resultatet av dette viser at det kan korreleres to trinn morenerygger ved munningen av begge dalene, som er antatt for å være av yngre dryas alder. Det er også blitt kartlagt flere morenerygger fra botnbreer i feltområdet, hvor det har blitt gjort tentative estimeringer av tidligere likevektslinjer. Det er også funnet bresjøsedimenter i området, tillegg til tydelige glasifluviale erosjons- og avsetningsformer. Bresjøsedimentene er tolket for å ha blitt avsatt da det lå en bre sør for feltområdet og demmet opp dalen ved Grønning-området under yngre dryas. Sammen med de kartlagte randmorenene ble det forsøkt å lage en modell som forklarer en slik fase med bredemming. Det ble også tatt prøver for OSL- og eksponeringsdatering, men disse ble ikke ferdigstilt i tide.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectdeglasiasjonsforløpeng
dc.subjectberggrunnsgeologieng
dc.subjectTCN-dateringeng
dc.subjectpaleo- breprofilereng
dc.subjectklimaeng
dc.subjectkvartærgeologisk kartleggingeng
dc.titleKvartærgeologisk kartlegging og estimert alder på brefremstøt ved Litlelangdalen og Berilldalen (Valldalen), indre Sunnmøreeng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2017-12-20T23:00:01Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved.en_US
dc.description.degreeMasteroppgave i geografi
dc.description.localcodeGEO350
dc.subject.nus733111eng
fs.subjectcodeGEO350
fs.unitcode15-41-00
dc.date.embargoenddate2018-11-15


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record