• Musikkterapi i Introduksjonsprogrammet for flyktningar 

      Nome-Hovde, Åsta Katrine (Master thesis, 2008-05-27)
      Denne oppgåva har hatt som mål å undersøkje kva rolle ei musikkgruppe kan spele i Introduksjonsprogrammet for flyktningar. Oppgåva tek utgangspunkt i eit casestudie av ei musikkgruppe i Sund kommune. Gruppa er under leiing ...