Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkjelvik, Kari Johnsen
dc.date.accessioned2018-05-24T11:39:08Z
dc.date.available2018-05-24T11:39:08Z
dc.date.issued2018-05-23
dc.date.submitted2018-05-22T22:00:02Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/17718
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg hvordan say ‘si’ kan brukes som en betingelseskonjunksjon på engelsk. Dette er i utgangspunktet et verb, og dermed er bruken som konjunksjon et eksempel på grammatikalisering. Grammatikalisering er en fellesbetegnelse for språkfenomen hvor en enhet, enten et ord eller en frase, utvikler seg fra å være innholdsord til å bli funksjonsord. Med innholdsord menes ordklasser som substantiv, verb og adjektiv. Funksjonsord er for eksempel pronomen, preposisjoner eller konjunksjoner. Dette er en gradvis prosess hvor enheten blir assosiert med en grammatisk funksjon, og til slutt blir omkategorisert som en funksjonsenhet. Bruken av say som betingelseskonjunksjon har fått lite oppmerksjonhet i tidligere forskning, og dette er så vidt det er meg bekjent den første studien dedikert til utviklingen og bruken av betingelseskonjunksjonen say. For å finne ut hvordan say har utviklet seg til en konjunksjon, har jeg samlet data fra forskjellige korpora. Kombinert dekker disse perioden 1500–2015, og kan dermed fortelle mye om utviklingen av konjunksjonen say fra opprinnelsen rundt 1600 til dagens bruk i engelsk. Oppgaven er først og fremst diakronisk, og utviklingen av say blir vektlagt fremfor en grundig analyse av dagens bruk. Betingelsessetninger med say blir sammenlignet med andre, vanligere betingelsessetninger, spesielt de introdusert av if. Jeg introduserer begrepet ‘prototypiske betingelsessetninger’, og dette danner grunnlaget for en stor del av analysen. Funnene fra oppgaven viser at bruken av say som en betingelseskonjunksjon har steget over tid. Flere trekk ved utviklingen er typiske for grammatikalisering, og forsterker dermed inntrykket av at say har blitt grammatikalisert. Betingelsessetninger med say har derimot ikke utviklet seg mot den prototypiske betingelsessetningen, men ser ut til å være i ferd med å utvikle sin egen ‘norm’. Spesielt viser funnene at konstruksjoner der betingelsessetningen er syntaktisk uavhengig fra den tilhørende hovedsetningen er vanlig.en_US
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectGrammaticalizationeng
dc.subjectLinguisticseng
dc.subjectCorpuseng
dc.subjectCorpus linguisticseng
dc.subjectConditionalseng
dc.titleSay that she rail; why then I'll tell her plain she sings as sweetly as a nightingale: A corpus-based study of the development of say as a conditional subordinator in Englisheng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-05-22T22:00:02Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reservedeng
dc.description.degreeEngelsk mastergradsoppgave
dc.description.localcodeENG350
dc.subject.nus711124eng
fs.subjectcodeENG350
fs.unitcode11-20-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel