Show simple item record

dc.contributor.authorIversen, Anette Christine
dc.contributor.authorSamdal, Oddrun
dc.date.accessioned2006-08-15T05:19:44Z
dc.date.available2006-08-15T05:19:44Z
dc.date.issued2006eng
dc.PublishedIversen, Anette Christine & Samdal, Oddrun (2006). Evaluering av "SPIS MER" - et tiltaksprogram for å stimulere til økt inntak av frukt og grønnsaker blant skolebarn. Hemil-report no. 2-2006. Bergen: Research Centre for Health Promotion
dc.identifier.issn0805-2840
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/1784
dc.description.abstractI denne rapporten presenteres evaluering av "SPIS MER"; et tiltaksprogram for elever på sjette klassetrinn. Designet for evalueringen var et pre-/posttestdesign med kontroll- og tiltakskoler. Tiltaket ble gjennomført ved 15 skoler i to fylker i Norge løpet av en to måneders periode i skoleåret 2004/2005, 14 skoler i de samme fylkene var kontrollskoler. Effektevalueringen ble gjennomført ved hjelp av spørreskjemaundersøkelse før gjennomføring av tiltaket (baseline), umiddelbart etter gjennomføring av tiltaket (posttest 1)og ett år etter baseline (posttest 2). Resultater fra effektevalueringen er basert på svar fra 533 elever som deltok ved alle tre tidspunkt. I tillegg ble det gjennomført en prosessevaluering blant lærere og elever ved tiltakskolene. Resultatene er basert på svar fra alle som svarte på spørreskjema etter at tiltaket var gjennomført. Det var ingen signifikante forskjeller i inntak, preferanser eller tilgjengelighet mellom elever ved kontroll- og tiltakskoler ved baseline. For utvalget samlet, var inntaket av frukt ca ni ganger per uke, mens inntaket av grønnsaker var ca syv ganger per uke. Elevene hadde sterkere preferanser for frukt enn for grønnsaker, men opplevde grønnsaker som mer tilgjengelig i hjemmet enn frukt. Det var en signifikant økning i inntaket av frukt og grønnsaker fra baseline til posttest 1 blant elever ved tiltakskolene. Økningen tilsvarte 1,6 ganger per uke for frukt (ca 18 %) og 0,8 ganger per uke for grønnsaker (ca 12 %). Inntaket av frukt var også signifikant høyere ved tiltaks- enn kontrollskoler ved posttest 1. Det var også en svak, men signifikant økning i preferanser for frukt og grønnsaker ved tiltakskolene fra baseline til posttest 1, mens det ikke var noen signifikant endring over tid på kontrollskolene. Det var imidlertid ingen signifikante forskjeller i preferanser mellom tiltaks- og kontrollskoler ved posttest 1 eller 2. Opplevd tilgjengelighet av frukt og grønnsaker var signifikant høyere både ved kontroll- og tiltakskoler ved posttest 1 enn ved baseline. Ved posttest 1 var opplevd tilgjengelighet av frukt signifikant høyere ved tiltaks- enn kontrollskolene. Ved oppfølgingsundersøkelsen høsten 2005 (posttest 2) viste resultatene at inntaket av frukt var signifikant høyere ved tiltakskoler som hadde ukentlig fruktstund, enn skoler som ikke hadde fruktstund. Også inntaket av grønnsaker var noe høyere, men denne forskjellen var ikke signifikant (p = 0,06). Resultatene tyder på at tiltaket hadde en signifikant positiv effekt på inntaket av frukt og grønnsaker, umiddelbart etter intervensjonen, men at denne endringen ikke holdt seg over tid, med unntak av på blant skoler som har videreført ordningen med fruktstund. Prosessevalueringen ble gjennomført blant lærere og elever ved tiltakskolene ved posttest 1. Lærere ved 12 av de 15 tiltakskolene besvarte spørsmål om evaluering og gjennomføring av leksjonene. Resultatene viser at elever og lærere ved tiltakskolene gav en positiv vurdering av "SPIS MER". De fleste skolene som svarte, hadde gjennomført leksjonene helt eller delvis. En del lærere hadde gjort mindre tilpassinger av innholdet, som å bytte ut noen av oppskriftene. Ordningen med fruktstund ble positivt vurdert av både elever og lærere, og flere skoler ønsket å videreføre dette tiltaket. Resultatene tyder på at intervensjonen ble implementert tilfredsstillende ved de fleste skolene. Ved posttest 2 var det fem skoler som oppgav at de hadde videreført ordningen med ukentlig fruktstund, ved disse skolene var elevens inntak av frukt signifikant høyere enn ved skoler som ikke hadde fruktstund.no_NO
dc.format.extent1499479 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherResearch Centre for Health Promotion, The University of Bergeneng
dc.relation.ispartofseries2-2006
dc.relation.ispartofseriesHEMIL-reporten
dc.titleEvaluering av "SPIS MER" - et tiltaksprogram for å stimulere til økt inntak av frukt og grønnsaker blant skolebarnnob
dc.typeReport


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record