Show simple item record

dc.contributor.authorKolbjørnsen, Othilie
dc.date.accessioned2018-07-11T06:29:12Z
dc.date.issued2018-06-27
dc.date.submitted2018-06-26T22:00:17Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/17878
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg unge jenter oppvokst i Oslo sine tanker og følelser i forhold til eget liv og personene og institusjonene rundt dem. Problemstillingen fokuserer på å kartlegge og forstå hverdagens problematikk for unge jenter i Oslo og hvilke sosiale relasjoner som er med på å påvirke hverdagens deres. Gjennom følgende fire forskningsspørsmål konkretiseres problemstillingen; Hva er det som opptar unge jenter i deres hverdagsliv? Hvordan påvirkes hverdagslivet til jenter av sosiale relasjoner, og hvilke sosiale relasjoner er mest dominerende? Hvilke forventninger og bekymringer har unge jenter til nåtid og til fremtiden? Hvordan forstår unge jenter eget og andres kjønn, og hvordan forholder de seg til dette i hverdagen? Prosjektet har hatt en kvalitativ tilnærming for å kunne undersøke dette. For å belyse hverdagens problematikk for unge jenter har studien vært inspirert av Dorothy E. Smith og institusjonell etnografi, og på den måten fokusert på jenters hverdagsliv fra deres ståsted. Prosjektets informanter har vært jenter i alderen 17-18 år som går i andre- og tredjeklasse ved en videregående skole nord i Oslo. Tidligere forskning som har sett på unge jenter, har i hovedsak fokusert på å kartlegge jenters psykiske problemer, ofte i sammenheng med skole og utdanning. Forskning som har sett mer generelt på hverdagen til unge, ser på ungdom som en generell kategori, og ikke jenter for seg. Oslo kan sies å ha vært en delt by siden 1624, og tidligere forskning har undersøkt hvordan blant annet helse og økonomi er to faktorer som varierer, avhengig av om en kommer fra østkanten eller vestkanten. Det finnes forskning om ungdom som er oppvokst i ulike deler av byen, men det er (så vidt jeg vet) ikke blitt forsket på hvordan unge jenter selv opplever byen, og om det er forskjeller når det kommer til hvordan oppveksten har vært. Det finnes med andre ord lite forskning om unge jenters hverdag i Oslo, og derfor vil dette i denne studien bli undersøkt. Studien viser hvordan skolen, familien og venner/jevnaldrende påvirker hverdagslivets problematikk for unge jenter. Fordi jenter har blitt opplært gjennom sosiale relasjoner til å ta utdanningen sin seriøst, og å prestere best mulig for å ikke begrense valgmulighetene senere i livet, går skolehverdagen deres langt utenfor den tiden de fysisk tilbringer på skolen. Denne studien viser hvordan skolen har en innvirkning på hvordan jenter ser på, og forstår Oslo som en delt by. Videre argumenterer studien for at disse tankene også blir reprodusert gjennom sosialisering med jevnaldrende. De jevnaldrende, i tillegg til familie, skole og samfunnet, er i tillegg med på å påvirke hva jenter tenker om, og hvordan de forstår, eget og andres kjønn. Studien argumenterer for betydningen sosiale relasjoner har på hverdagslivene til unge jenter. Både indirekte og direkte har samfunnet, skolesystemet, skolen, familie og jevnaldrende en innvirkning på unge jenters hverdags problematikk.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectDorothy E. Smitheng
dc.subjectkjønneng
dc.subjecthverdagens problematikkeng
dc.subjectjentereng
dc.subjectOsloeng
dc.subjectoppveksteng
dc.subjectkvalitativ metodeeng
dc.subjectintervjueng
dc.titleUnge jenter og hverdagens problematikk. En kvalitativ undersøkelse av jenter ved videregående skoler i Oslo og deres forhold til skole, fremtid, oppvekst, familie, venner og kjønneng
dc.title.alternativeYoung girls and their everyday life A qualitative study of girls at upper secondary schools in Oslo and their relations to school, future, upbringing, family, friends, and gendereng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2018-06-26T22:00:17Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved.en_US
dc.description.localcodeSOS360
dc.description.localcodeMASV-SOS
dc.subject.nus732106eng
fs.subjectcodeSOS360
fs.unitcode15-11-0
dc.date.embargoenddate2019-06-08


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record