Show simple item record

dc.contributor.authorHellebø, Maria Natvik
dc.date.accessioned2018-07-11T06:57:58Z
dc.date.available2018-07-11T06:57:58Z
dc.date.issued2018-06-28
dc.date.submitted2018-06-27T22:00:07Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/17882
dc.description.abstractI desember 2015 omorganiserte Solberg-regjeringa innvandrings- og integreringsfeltet. Integreringsavdelinga vart flytta til Justis- og beredskapsdepartementet og det mest innvandringskritiske partiet på Stortinget, Framstegspartiet, fekk statsrådsposten for innvandring og integrering. Venstre har stilt seg særleg kritisk til Framstegspartiet si rolle i dette feltet. Med Venstre sin inngang i regjeringa i januar 2018, vart integreringsavdelinga fjerna frå Framstegspartiet sin kontroll og flytta inn i Kunnskapsdepartementet. Denne masteroppgåva undersøkjer korleis større regimeendringar kan opna opp for særskilde endringar i forvaltinga. Studien undersøkjer om Framstegspartiet sin auka kontroll på dette feltet endra forholdet mellom den politiske styringa og fagorgana. Dette blir studert med utgangspunkt i statsråden si tredimensjonale rolle som skal balansera rettsideala, fagleg korrekte løysingar og eigne politiske standpunkt. Datagrunnlaget er rapportar om forvaltinga, stortingsdokument, regjeringsdokument, partiprogram, medieoppslag og statistikk frå forvaltingsdatabasen til NSD. Analysen syner at endringane i forvaltinga kan bli forstått som eit resultat av tautrekkingar i regjeringsforhandlingane. Flyttinga av integreringsavdelinga til JD i 2015 syner klare likskapstrekk med Framstegspartiet sin politikk. Venstre sin påverknad for å fjerna integreringsavdelinga frå Framstegspartiet i 2018 er også tydeleg. Studien syner at for å forstå endringar i forvalting og politikk er det avgjerande å undersøkja politiske intensjonar på feltet.en_US
dc.language.isonnoeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectcasestudieeng
dc.subjectkvalitativ innholdsanalyseeng
dc.subjectkvantitativ metodeeng
dc.subjectinnvandringeng
dc.subjectintegreringeng
dc.subjectSolberg-regjeringeng
dc.titleFlyttesjau i innvandrings- og integreringsfeltet Endringar i politikk og forvalting frå 2013eng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2018-06-27T22:00:07Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved.en_US
dc.description.degreeMasteroppgåve i administrasjon og organisasjonsvitskap
dc.description.localcodeAORG350
dc.description.localcodeMASV-AORG
dc.subject.nus731111eng
fs.subjectcodeAORG350
fs.unitcode15-12-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record