Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJordahl, Ane Øie
dc.date.accessioned2018-07-11T07:10:29Z
dc.date.available2018-07-11T07:10:29Z
dc.date.issued2018-06-28
dc.date.submitted2018-06-27T22:00:05Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/17883
dc.description.abstractI det norske styringsverket har Fylkesmannen en interessant posisjon mellom stat og kommune som gjør arbeidet på samfunnssikkerhets- og beredskapsfeltet spesielt utfordrende. Fylkesmannens rolle består i å iverksette nasjonal politikk for samfunnssikkerhet og beredskap, samordne samfunnssikkerhetsarbeidet regionalt og å oppfølge og veilede kommunene. I 2017 undersøkte Riksrevisjonen Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, og de fant at balansen mellom fylkesmennenes oppgaver og resultater er bedre sammenlignet med tidligere. Likevel eksisterer det store forskjeller i utøvelsen av beredskapsarbeidet mellom fylkene, og styringen er fortsatt er preget av utfordringer. På bakgrunn av dette er det interessant å studere Fylkesmannens vertikale samordningsrolle. Med feste i samfunnssikkerhets- og beredskapsfeltet, omhandler studien de forholdene som påvirker Fylkesmannens vertikale samordningsrolle hos fylkesmannsembetene i Hordaland og i Møre og Romsdal. Kommunene Askøy og Molde er inkludert for å tydeliggjøre kommunenes perspektiv på Fylkesmannens samordningsrolle. Det har blitt benyttet et organisasjonsteoretisk utgangspunkt for å forklare eventuelle funn ved Fylkesmannens vertikale samordningsrolle. Materialet består av intervjuer med nøkkelinformanter på fylkesnivå og kommunenivå, samt dokumenter på fylkesnivå og kommunenivå i Møre og Romsdal og i Hordaland, i tillegg til Meldinger til Stortinget, Riksrevisjonens undersøkelser og følgeevaluering av nytt styringsrammeverk for Fylkesmannen. Empirien og analysen viser store variasjoner mellom fylkesmannsembetene på flere forhold, i tillegg til at Fylkesmannens vertikale samordningsrolle oppfattes som utfordrende.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectHordalandeng
dc.subjectMøre og Romsdaleng
dc.subjectberedskapeng
dc.subjectAskøyeng
dc.subjectsamordningsrolleeng
dc.subjectvertikal samordningeng
dc.subjectsamfunnssikkerheteng
dc.subjectkrisehåndteringeng
dc.subjectMoldeeng
dc.subjectfylkesmanneneng
dc.subjectsamordningeng
dc.subjectfylkesmanneng
dc.subjectcasestudieeng
dc.subjectintervjueng
dc.subjectkulturelt-institusjonelt perspektiveng
dc.subjectkomparativ casestudieeng
dc.subjectstrukturelt-instrumentelt perspektiveng
dc.subjectomgivelsesperspektiveng
dc.titleMellom barken og veden? Fylkesmannens samordningsrolle i samfunnssikkerhet og beredskapeng
dc.title.alternativeThe County Governors`s coordination role in Societal Securityeng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2018-06-27T22:00:05Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved.en_US
dc.description.degreeMasteroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap
dc.description.localcodeAORG350
dc.description.localcodeMASV-AORG
dc.subject.nus731111eng
fs.subjectcodeAORG350
fs.unitcode15-12-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel