Show simple item record

dc.contributor.authorGundersen, Mai-Britt Sæbøen_US
dc.date.accessioned2018-07-27T12:21:42Z
dc.date.issued2018-06-16
dc.date.submitted2018-06-15T22:00:03Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/17897
dc.description.abstractBackground: Optimal staffing, in terms of numbers and competence, has been set as a prerequisite for the safe treatment of patients in hospitals. The high turnover of nurses leads to a continued loss of competence in several departments, which in turn puts these departments in a continual state of training and recruitment. Purpose: The purpose of this dissertation was to highlight key causes in regards to the lack of competence at hospitals. I wanted to discover the components that influence job satisfaction or unhappiness, and what creates motivation. What makes nurses quit their jobs on the ward, and why does it happen so often? I wanted to identify the factors behind why working on the ward leads to such a high turnover, and what impact this has on the leader. I also wanted to look into what the leader could do to prevent this from happening. Research: The research consists of 7 in-depth interviews with nurses who have left their position at the hospital ward. Method: This dissertation has been developed with qualitative research methods and semi-structured in-depth interviews. Results: The key causes leading to the nurses leaving their department were: challenges in terms of work hours, high workload, moving, career progression, dissatisfaction with staff policy, and wrong choice of career. Conclusion: Nurses quit due to both work-related and private issues. The ward is a preferred workplace for newly educated nurses due to high professionalism. It is important for the leader to be dynamic and visible.en_US
dc.description.abstractBakgrunn: En optimal bemanning i både antall og kompetanse er gjerne blitt satt som en forutsetning for trygg behandling av pasienter i sykehus. Turnover blant sykepleiere fører til at flere avdelinger til stadighet er i en rekruttering- og opplæringsmodus Hensikt: Hensikten med oppgaven var å belyse viktige årsaker til kompetansemangel på sykehus. Jeg ville finne hvilke mekanismer som ligger til grunn for trivsel eller mistrivsel i jobben, og hva som skaper motivasjon og arbeidsglede? Jeg ønsket å finne ut hva som får sykepleierne til å ta beslutningen om å slutte i jobben på sengeposten, og jeg ønsket å identifisere hvilke faktorer ved selve sengeposten som gjør at dette skjer i så stor grad. Jeg ville se hvilken betydning det har for leder at sykepleiere forlater sengeposten, og hvilke tiltak leder kan gjøre for å hindre at dette skjer. Materiale: Materialet baserer seg på 7 dybdeintervju av sykepleiere som har sluttet i jobben sin som sykepleiere på sengepost på sykehus. Metode: Det er brukt kvalitativ forskningsmetode og semistrukturerte dybdeintervju. Resultater: De viktigste årsakene til at sykepleierne i denne studien sluttet på sine avdelinger, var utfordringer i forhold til arbeidstid, høy arbeidsbelastning, flytting, karriereløp, misnøye med personalpolitikk, og feil valg av yrke. Konklusjon: Sykepleiere slutter av både arbeidsrelaterte forhold og private forhold. Sengepost er et foretrukket arbeidssted for nyutdannede sykepleiere. En synlig, informativ og inspirerende leder som viser handlekraft er viktig for medarbeider.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectSykepleieeng
dc.subjectTrivseleng
dc.subjectMotivasjoneng
dc.subjectSengeposteng
dc.subjectLedelseeng
dc.subjectHelseledelseeng
dc.subjectHelseøkonomieng
dc.subjectSamfunnsmedisineng
dc.subject.meshNursing Service, Hospitaleng
dc.subject.meshPersonnel Turnovereng
dc.subject.meshPersonnel Administration, Hospitaleng
dc.subject.meshAttitude of Health Personneleng
dc.subject.meshMotivationeng
dc.titleSengepost som varig arbeidsplass for sykepleiere - en lederutfordring? Hvorfor slutter sykepleiere i jobben sin på sengepost på sykehus?en_US
dc.title.alternativeHospital ward as a lasting workplace for nurses – a leader challenge? Why do nurses leave their job in hospital ward?eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-06-15T22:00:03Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi (EVU)
dc.description.localcodeHELVID650
dc.description.localcodeMATF-HEVID
dc.subject.nus761901eng
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en_US
fs.subjectcodeHELVID650
fs.unitcode13-26-0
dc.date.embargoenddate2020-04-30


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record