Show simple item record

dc.contributor.authorDjønne, Christine
dc.date.accessioned2018-08-14T15:32:29Z
dc.date.available2018-08-14T15:32:29Z
dc.date.issued2018-06-26
dc.date.submitted2018-06-25T22:00:13Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/18094
dc.description.abstractFew studies provide information about recreational fishing in Norway. As recreational fishing often occurs in areas close to high-density surroundings, possibly affected by environmental pollutants, it is important to ensure the food safety of recreationally captured species. Recreational fishing for Nephrops has increased in popularity in recent years. However, limited information is available on the fishery in Hordaland, Norway. Standing gears were mapped in several fjords in Hordaland, and 2-25 buoys where confirmed to be from recreational Nephrops fishing in each of the surveyed fjords, which confirmed that recreational fishing for Nephrops is popular and widespread. The recreational fishers reported an average catch of 2.5 Nephrops per pot and haul, and 15 fishers reported eating Nephrops twice a month or more. The respondents also reported frequent consumption of fish, where 25 of 33 recreational fishers ate fish 2-3 times a week or more. Mercury (Hg) concentrations were also analyzed in tail muscle samples of Nephrops (N=235) using DMA-80. None of the measured Nephrops exceeded the maximum legal limit for commercially sold seafood (0.5 mg/kg wet weight) at any location. Twenty-three of 235 Nephrops exceeded 0.2 mg/kg wet weight, which is above the limit set for pregnant and lactating women. The study revealed significantly higher Hg concentrations in female Nephrops than in male Nephrops at the same size, and a difference in Hg concentration between the locations. The lowest Hg concentrations for both sexes were measured in Radfjorden, and the highest in Fanafjorden (outer station). The results of the consumption data and the measured Hg concentrations indicate no need for dietary guidelines for the consumers of recreationally captured Nephrops. However, the risk assessment revealed that some consumers might exceed TWI for MeHg with their total intake of seafood. Moreover, the consumers of recreationally captured Nephrops should be aware of the difference in Hg concentration between the sexes. As a precautionary approach, pregnant and lactating women should not consume female Nephrops above 50 mm carapace length as they may exceed 0.2 mg/kg (ww).en_US
dc.description.abstractFå studier har fokusert på fritidsfiske i Norge. Ettersom fritidsfiske ofte foregår i områder påvirket av menneskelig aktivitet og dermed mulig forurensning, er det svært viktig å sørge for mattrygghet rundt populære fritidsfiskearter. Fritidsfiske på sjøkreps har økt i popularitet de siste årene, men lite informasjon er tilgjengelig om sjøkrepsfisket i Hordaland. Faststående redskap ble kartlagt i flere fjorder i Hordaland, og 2-25 blåser ble bekreftet å tilhøre fritidsfisket på sjøkreps i hver fjord, noe som bekreftet at fritidsfiske på sjøkreps er både populært og utbredt. Fritidsfiskerne på sjøkreps rapporterte gjennomsnittlig fangst på 2.5 sjøkreps per teine, og 15 fiskere rapporterte at de spiste sjøkreps to ganger i måneden eller oftere. Sjøkrepsfiskerne rapporterte også at de spiste fisk til middag ofte, der 25 av 33 rapporterte at de spiste fisk til middag 2-3 ganger i uken eller mer. Konsentrasjon av Kvikksølv (Hg) i prøver av halemuskel ble analysert ved hjelp av DMA-80 (N=235). Ingen av sjøkrepsene oversteg EUs grenseverdi for kvikksølv satt for kommersielt salg av sjømat (0.5 mg/kg våtvekt) uansett lokasjon. Tjuetre av 235 sjøkreps oversteg derimot grenseverdien satt for gravide og ammende (0.2 mg/kg våtvekt). Analysene avslørte signifikant høyere kvikksølvkonsentrasjon i hunnkreps enn hannkreps på samme størrelse, i tillegg til forskjeller mellom lokasjonene. De laveste kvikksølvkonsentrasjonene ble målt i kreps fra Radfjorden og de høyeste fra Fanafjorden (ytre stasjon). De målte kvikksølvkonsentrasjonene og de rapporterte spisevanene tilsier at ingen umiddelbar oppdatering av kostholdsrådene er nødvendig for å beskytte fritidsfiskerne på sjøkreps, men risikovurderingen avslørte at noen av fritidsfiskerne i studien kan overskride tolerabelt ukentlig inntak for metylkvikksølv (MeHg) på grunn av høyt totalinntak av sjømat. Alle som spiser sjøkreps bør være klar over forskjellen i kvikksølvkonsentrasjon mellom kjønnene, og for å være på den sikre siden bør ikke gravide og ammende spise hunnkreps over 50 mm ryggskjoldlengde, ettersom de kan overskride grensen satt for spesielle grupper.en_US
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.subjectHummerenob
dc.subjectHummerfiskenob
dc.subjectKvikksølvforurensningnob
dc.subjectSportsfiskenob
dc.subjectNorgenob
dc.titleRecreational fishing for Nephrops in Hordaland, Norway - catches and potential mercury intakeen_US
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-06-25T22:00:13Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave i biologien_US
dc.description.localcodeMAMN-BIO
dc.description.localcodeBIO399
dc.subject.realfagstermerhttps://data.ub.uio.no/realfagstermer/c030753
dc.subject.realfagstermerhttps://data.ub.uio.no/realfagstermer/c009814
dc.subject.realfagstermerhttps://data.ub.uio.no/realfagstermer/c009230
dc.subject.realfagstermerhttps://data.ub.uio.no/realfagstermer/c008003
dc.subject.realfagstermerhttps://data.ub.uio.no/realfagstermer/c005630
dc.subject.nus751999eng
fs.subjectcodeBIO399
fs.unitcode12-60-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record