Show simple item record

dc.contributor.authorHallingstad, Karen
dc.date.accessioned2018-08-14T16:01:13Z
dc.date.available2018-08-14T16:01:13Z
dc.date.issued2018-06-27
dc.date.submitted2018-06-26T22:00:09Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/18100
dc.description.abstractStudien handler om læreres forståelse av temaet forkunnskaper: hvorfor er det viktig å inkludere den kunnskapen elevene besitter, samt metoder for hvordan man kan inkludere denne kunnskapen. Inkludering av forkunnskaper er viktig for elevenes læring, og har en sentral rolle i elevenes læringsutbytte. Økt kunnskap rundt temaet kan bidra til økt undervisningskvalitet. Den overordnede problemstillingen lyder: «Hvilken forståelse har biologilærere av elevenes forkunnskaper?». Studien baserer seg på kvalitative intervjuer med fire biologilærere fra ulike videregående skoler i Bergen. Resultatene fra studien viser at lærere har kjennskap til og forståelse for begrepet forkunnskaper, og at de var opptatt av å inkludere elevenes forståelse i en undervisningstime. Videre opplevde ikke lærerne at upresise- og unøyaktige forkunnskaper var den største utfordringen i biologi, men dersom elevene hadde det prøvde de å rette dem opp. Lærerne gav uttrykk for at de hadde noen metoder for å inkludere elevenes forkunnskaper i undervisningen, men at disse ikke var satt i noe system. Noen av lærerne gav uttrykk for at de ønsket seg flere metoder for å fremme elevenes forkunnskaper i undervisningen, noe som derfor er lagt vekt på i teorikapittelet. Videre ble tidspresset i skolen en utfordrende faktor for at lærerne kunne ta seg tid til å repetere lærestoff der elevene manglet nødvendige forkunnskaper. Dette kan derfor sees på som en avgjørende faktor for elevenes læringsutbytte. Lærerne gav uttrykk for at det er lite fokus på forkunnskaper i skolen, men det kunne komme opp til diskusjon iblant. Studiens resultater gir bakgrunn for å stille spørsmål som om tidspresset og mengden lærestoff i faget biologi kan ha en negativ betydning for elevenes læringsutbytte. Videre kan man også stille seg spørsmålet om at det burde være et større fokus rundt dette temaet i lærerutdanningen.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.titleForkunnskaper i biologiundervisningen: En kvalitativ studie av læreres begrunnelse for hvorfor og hvordan man kan inkludere elevers forkunnskaper i undervisningenen_US
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-06-26T22:00:09Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave i biologien_US
dc.description.localcodeMAMN-BIO
dc.description.localcodeBIO399K
dc.subject.nus751999eng
fs.subjectcodeBIO399K
fs.unitcode12-60-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record