Show simple item record

dc.contributor.authorHorten, Trond
dc.date.accessioned2018-08-15T16:14:27Z
dc.date.available2018-08-15T16:14:27Z
dc.date.issued2018-06-13
dc.date.submitted2018-06-12T22:01:11Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/18114
dc.description.abstractThe coastal areas of Sunnmøre has been subject to several previous studies, and they show that these areas were ice-free early in the deglaciation after LGM (last glacial maximum). Less research has been done on the deglaciation of the inner parts of Sunnmøre. The purpose of this thesis will be to contribute to a better understanding of the Late-Weichselian deglaciation in this area. The maximum extent of the Younger Dryas ice-sheet in Geiranger has been reconstructed based on lateral moraines. In addition to the mapping of the lateral moraines, a quaternary geological mapping of the valley Grinddalen, a valley situated south-east of the centre of Geiranger, has been made. Six prominent moraine ridges are found, and five of these are interpreted to be deposited by the inland ice during the maximum extent of the Younger Dryas ice. On one of these ridges, M3 at Møllsætrane, two 10Be exposure dates give an average age of 12,3 ± 0,5 ka, placing it to Younger Dryas. The sixth moraine ridge, M6 situated near Flydalssætra, is deposited during the deglaciation after Younger Dryas maximum, indicating that after the ice-margin rapidly calved back in the Geiranger fjord, the ice made a readvance to adjust to its new profile. During the Quaternary geological mapping of Grinddalen several interesting findings has been made. Two deposits from rock glaciers existing there in the time right after the ice disappeared from the valley and became inactive sometime around 14,6 ± 0,6 ka. The 10Be exposure dates from Hesjedalshaugen (1012 m.a.s.l.) and Grandehaugen (877 m.a.s.l.) give an average of 17,6 ± 0,7 ka for the time they were ice free, which implies that the higher areas in the region started to be ice free at this time, and the rock glaciers of Grinddalen must have formed sometime after this. In Grinddalen there is a moraine ridge 400 meters further into the valley from the Younger Dryas lateral moraine M3. This is deposited from the glacier in the main valley at an earlier stage than Younger Dryas, and can be correlated to similar observations at Møllsætrane, where a similar moraine ridge is situated 140 meters outside the Younger Dryas margin and in Djupdalen where a moraine ridge is situated 100 meters above the Younger Dryas lateral moraine.en_US
dc.description.abstractDet er gjort ein god del forsking i kystområda på Sunnmøre, og desse vart tidleg isfrie i deglasiasjonen etter LGM (eng.: LGM – last glacial maximum). Det finst derimot mindre forsking på tilbakesmeltinga av isen i dei indre strøka. Formålet med oppgåva er å bidra til at deglasiasjonen i slutten av siste istid i dette området blir betre kartlagd. Innlandsisen sin maksimale utbreiing i yngre dryas er rekonstruert for dalføret ved Geiranger, og laterale morener dannar basis for modellen som er laga. I tillegg til kartlegging av alle laterale morener er det utført ei kvartærgeologisk kartlegging av Grinddalen, ein hengande sidedal søraust for sentrum av Geiranger. Seks store moreneryggar er funne, og fem av desse er tolka til å vera avsett ved innlandsisen sin maksimale utbreiing i yngre dryas. Den eine av desse, M3, ligg ved Møllsætrane der to 10Be-eksponeringsdateringar gir ein gjennomsnittleg alder på 12,3 ± 0,5 ka, og dermed plasserer denne til yngre dryas. Den sjette moreneryggen, M6 ved Flydalssætra, er avsett under deglasiasjonen etter yngre dryas maksimum, og indikerer at isen etter hurtig kalving inn Geirangerfjorden gjorde eit framrykk for å tilpassa seg eit nytt stabilt profil. Under den kvartærgeologiske kartlegginga av Grinddalen, er det gjort fleire interessante funn. Det ligg to relikte steinbrear i dalen, og desse må ha eksistert i perioden etter at innlandsisen forsvann frå dalen og vart inaktive i slutten av bølling. 10Be-eksponeringdateringar frå Hesjedalshaugen (1012 m o.h.) og Grandehaugen (877 m o.h.), som ligg ved Gråsteindalen, gir ein gjennomsnittsalder på 17,6 ± 0,7 ka for når desse var isfrie. Det betyr at fjellområda på den tida var begynt å bli isfrie, og at steinbreane må vera danna ein gong etter dette. I Grinddalen er det og funne ein morenerygg 400 meter lenger inn i dalen enn yngre dryas morena. Den er avsett av ein brearm som låg i hovuddalføret i Geiranger på eit tidlegare tidspunkt enn yngre dryas, og kan korrelerast med tilsvarande observasjonar ved Møllsætrane, der det ligg ein morenerygg 140 meter utanfor yngre dryas marginen, og i Djupdalen der ein morenerygg ligg 100 meter over den laterale morena frå yngre dryas.en_US
dc.language.isonnoeng
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.subjectanvendt kvartærgeologinob
dc.subjectavsmeltingnob
dc.subjectgeologisk dateringnob
dc.subjectinnlandsisnob
dc.subjectkvartærgeologinob
dc.subjectnorgenob
dc.titleRekonstruksjon av innlandsisen i Geiranger i yngre dryas og kvartærgeologisk kartlegging av Grinddalenen_US
dc.title.alternativeReconstruction of the Younger Dryas inland ice in Geiranger and Quaternary geological mapping of Grinddaleneng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-06-12T22:01:11Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgåve i geovitskapen_US
dc.description.localcodeMAMN-GEOV
dc.description.localcodeGEOV399
dc.subject.realfagstermerhttps://data.ub.uio.no/realfagstermer/c030753
dc.subject.realfagstermerhttps://data.ub.uio.no/realfagstermer/c004887
dc.subject.realfagstermerhttps://data.ub.uio.no/realfagstermer/c009985
dc.subject.realfagstermerhttps://data.ub.uio.no/realfagstermer/c005935
dc.subject.realfagstermerhttps://data.ub.uio.no/realfagstermer/c001290
dc.subject.realfagstermerhttps://data.ub.uio.no/realfagstermer/c004255
dc.subject.nus756199eng
fs.subjectcodeGEOV399
fs.unitcode12-50-0


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record