Show simple item record

dc.contributor.authorEide, Mari Lund
dc.date.accessioned2018-08-20T07:23:38Z
dc.date.available2018-08-20T07:23:38Z
dc.date.issued2018-06-16
dc.date.submitted2018-06-15T22:00:07Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/18143
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker holdninger til kjønnsnøytrale pronomen og pronomenpreferanse, samt bruken av kjønnsnøytrale pronomen blant et representativt utvalg av unge voksne Australiere. Oppgaven tar for seg rekke ulike uavhengige variabler og undersøker hvordan disse påvirker holdninger, erfaringer med, og bruk av de kjønnsnøytrale pronomenene they, zie, ze, xe og ey. Forskningsdataen ble samlet ved hjelp av en nettbasert undersøkelse distribuert i Facebook-grupper hvorpå to ulike statistiske tester ble brukt til å avgjøre signifikansnivået eller innflytelsen av hver variabel på holdninger, erfaringer og bruk. Deltakerne i spørreundersøkelsen var hovedsakelig unge voksne mellom 18-30 år. Undersøkelsen hadde 136 deltakere, hvor 104 fullførte hele undersøkelsen. Den innsamlede dataen viser at utvalget generelt viser stor villighet til å bruke kjønnsnøytrale pronomen dersom de blir oppmuntret til det. Mange rapporterer også at de velger å bruke det kjønnsnøytrale pronomen they i situasjoner der hensikten er å unngå å avsløre noens kjønnsidentitet eller anta noens kjønnsidentitet, men også når de omtaler individer med ikke-binær kjønnsidentitet. Bruken av ze, zie, xe og ey er mindre utbredt. Analysene viser også at variabler som utdanningsnivå, språklig bakgrunn og bosituasjon ikke påvirker deltakernes holdninger til kjønnsnøytrale pronomen i signifikant grad. Analysene viser derimot at det å ha en ikke-binær kjønnsidentitet (og til en viss grad kvinnelig kjønnsidentitet) er assosiert med mer positive holdninger sammenlignet med å ha en mannlig kjønnsidentitet. En ikke-binær kjønnsidentitet er også assosiert med mer bruk av kjønnsnøytrale pronomen. Opplevelse av å ha en sterk mannlig- eller kvinnelig kjønnsidentitet var assosiert med lavere villighet og faktisk bruk av kjønnsnøytrale pronomen, men ikke utelukkende med negative holdninger. En binær kjønnsdefinisjon var derimot assosiert med negative holdninger. Interesse for, og engasjement i diskusjoner rundt kjønnsrelaterte tema var assosiert med positive holdninger, og høyere bruk av kjønnsnøytrale pronomen. Yngre deltakere rapporterte mer villighet, og faktisk bruk av they som kjønnsnøytralt pronomen enn eldre deltakere. Høy utdannelse var ikke automatisk assosiert med mer bruk av kjønnsnøytrale pronomen, og deltakere fra urbane strøk rapporterte ikke mer bruk enn deltakere fra rurale strøk. Det overordnede målet med oppgaven var også å bruke funnene til å få innsyn i diskursen rundt kjønnsnøytrale pronomen i Australia og hvilke tanker, meninger og ideer som preger og former denne diskursen i dag. Derfor kan slike funn også bidra til å skape en dypere og bedre forståelse for hvordan kjønnsdiskursen i et samfunn er i endring, samt også endre forutinntatte antakelser om hvilke holdninger og verdier som eksisterer blant enkeltgrupper i et samfunn.en_US
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectdiscourseeng
dc.subjectQueer linguisticseng
dc.subjectgendereng
dc.subjectattitudeseng
dc.subjectepicene pronouneng
dc.subjectnon-binaryeng
dc.subjectgender-neutraleng
dc.subjectpronounseng
dc.subjectsurveyeng
dc.titleShaping the Discourse of Gender-Neutral Pronouns in English: A Study of Attitudes and Use in Australiaeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-06-15T22:00:07Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reservedeng
dc.description.degreeEngelsk mastergradsoppgave
dc.description.localcodeENG350
dc.subject.nus711124eng
fs.subjectcodeENG350
fs.unitcode11-20-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record