Show simple item record

dc.contributor.authorHjellum, Magnus Sirnes
dc.date.accessioned2018-09-11T09:10:56Z
dc.date.available2018-09-11T09:10:56Z
dc.date.issued2018-06-26
dc.date.submitted2018-06-25T22:00:09Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/18475
dc.description.abstractDenne studien tar for seg endringene i bistandsinstruksen etter terrorhandlingene den 22. juli 2011, og frem til vedtaket av den nåværende instruksen i juni 2017. Det har skjedd tre endringer på instruksen siden den 22. juli, først i 2012, deretter ble Forsvarets bistand til politiet lovfestet i politilovens §27 a i 2015, før en ny bistandsinstruks ble vedtatt i 2017. Beslutningsprosessene knyttet til disse endringene er hovedfokuset i denne studien. De er delt inn i fem faser; initiativfasen, utredningsfasen, høringsfasen, policyformuleringsfasen og vedtaksfasen. Det er undersøkt hvordan deltakelsesmønsteret var organisert, og hvilke ulike problem- og løsningsoppfatninger aktørene har hatt. Bistandsinstruksen er det sentrale regelverket som regulerer samarbeidet mellom Forsvaret og politiet. Formålet med instruksen er å gi retningslinjer til ledere i politiet og Forsvaret for prosedyrer og samhandling når politiet anmoder Forsvaret om bistand. Etter 22. juli har det blitt rettet mye oppmerksomhet mot hvordan samarbeidet mellom Politiet og Forsvaret kan forbedres. I denne sammenheng har særlig bistandsinstruksen fått en økt oppmerksomhet. Studien viser at beslutningsprosessene knyttet til endringene har vært preget av en hierarkisk organisering, samt interessemotsetninger og institusjonsforsvar som har gitt seg utslag i ulike problem- og løsningsoppfatninger mellom forsvarssektoren og justissektoren. Beslutningsprosessene har vært preget av en tydelig uenighet mellom Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet rundt hvordan instruksen bør formuleres.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectsamfunnssikkerheteng
dc.subject22. juli 2011eng
dc.subjectbeslutningsprosessereng
dc.subjectpolitieng
dc.subjectforsvareng
dc.subjectbistandsinstrukseneng
dc.subjectberedskapeng
dc.subjectinstitusjonelt perspektiveng
dc.subjectforhandlingsperspektiveng
dc.subjectinstrumentelt perspektiveng
dc.subjectprosesstudieeng
dc.subjectcasestudieeng
dc.subjectdokumentanalyseeng
dc.titleForsvarets bistand til politiet. Endringer i bistandsinstruksen etter 22. juli 2011eng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2018-06-25T22:00:09Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved.en_US
dc.description.degreeMasteroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap
dc.description.localcodeAORG350
dc.description.localcodeMASV-AORG
dc.subject.nus731111eng
fs.subjectcodeAORG350
fs.unitcode15-12-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record