Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKnutsen, Sturla E.
dc.date.accessioned2018-12-17T06:48:50Z
dc.date.available2018-12-17T06:48:50Z
dc.date.issued2018-06-16
dc.date.submitted2018-06-15T22:00:26Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/18772
dc.description.abstractI denne oppgåva undersøkjast samanhengen mellom ei rekke offentlege reguleringar og teknologisk innovasjon innan vindkraft og fotovoltaisk solkraft. Analysen er gjennomført med utgangspunkt i et utval beståande av 26 OECD-land i perioden 1990 til 2014, der talet på patentsøknader blir nytta som ein proxy for innovasjon. For å undersøkje desse samanhengane nyttar eg ein fast effekt-modell. Funna i oppgåva visar at samanhengen mellom dei undersøkte reguleringane og den innovative aktiviteten innan både vind- og solkraft er tilsynelatande liten. For solkraft finn ein ingen signifikante samanhengar. Offentleg stønad til forsking og utvikling innan vindkraft viser derimot ein signifikant positiv samanheng med talet på patent-søknader. Dette funnet er robust for ei rekke ulike spesifikasjonar og metodiske tilnærmingar. Med bakgrunn i dette vil ei auke i dei offentlege budsjetta til forsking og utvikling tilsynelatande vere viktig for å auke innovasjon innan vindkraft. STATA/IC 14 og Microsoft Excel 2016 har blitt brukt til estimering av resultat og databehandling.en_US
dc.language.isonnoeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleEffekten av offentlege reguleringar på innovasjon innan vind- og solkrafteng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2018-06-15T22:00:26Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved.en_US
dc.description.degreeMasteroppgåve
dc.description.localcodeECON391
dc.subject.nus734103eng
fs.subjectcodeECON391
fs.unitcode15-15-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel