Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSvartvasmo, Celine Guntveit
dc.contributor.authorBlom, Fredrik Henanger
dc.date.accessioned2019-01-16T13:07:09Z
dc.date.issued2018-12-13
dc.date.submitted2019-01-14T23:00:10Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/18909
dc.description.abstractThe primary aim of this paper was to conceptually replicate the findings of the literature review of Agrawal et al., (2004) on the relationship between attachment style and Borderline Personality Disorder (BPD). A secondary aim was to explore variables that potentially mediate the relationship between attachment and BPD. A total of 20 empirical studies that examined the relationship between either categorical or dimensional attachment styles and borderline personality disorder were reviewed. The studies utilised a variety of both diagnostic and attachment measures, and thus limited the possibility of drawing immediate conclusions from the review. In all the studies, however, people with BPD had a higher probability of being categorised with an Insecure attachment style than a Secure attachment style. Among the different types of Insecure attachment styles, the Disorganized and Preoccupied attachment categories were the most frequent styles for interview measures. For self-report measures, the most frequent attachment categories were Fearful and Preoccupied. The attachment dimensions, anxiety and avoidance, were moderately correlated with BPD, but with the strongest correlation coefficients between Attachment-Anxiety and BPD. Furthermore, rejection sensitivity, negative self-beliefs, mentalization, metacognitive mastery, emotion dysregulation, impulsivity, trait negative affect and self-other boundaries mediated the relationship between attachment style and BPD. In conclusion, the attachment styles identified to be the most frequent for people with BPD were the same as found by Agrawal et al. (2004). The correlations between attachment styles and BPD were, on the other hand, weaker in our review, indicating that other factors could elaborate our understanding of the BPD diagnosis.en_US
dc.description.abstractDen primære hensikten med denne oppgaven var en konseptuell replikasjon av Awgrawal et al. (2004) sin litteraturgjennomgang av empirisk forskning på relasjonen mellom tilknytningsstil og Borderline Personlighetsforstyrrelse (BPD). Den sekundære målsetning var å undersøke potensielt medierende variabler mellom tilknytningsstil og BPD. 20 empiriske studier fra 2004 til 2018 ble gjennomgått. Studiene varierte i valg av diagnostiske- og tilknytningsinstrumenter hvilket begrenser mulighetene for å trekke entydige konklusjoner basert på litteraturgjennomgangen. Alle studiene fant imidlertid en trend der BPD-pasienter hadde større sannsynlighet for å ha en utrygg tilknytningsstil enn en trygg tilknytningsstil. Blant de ulike kategoriene av tilknytningsstiler var Disorganized og Preoccupied de hyppigst forekommende i studier som benyttet tilknytningsintervju, og Unresolved og Preoccupied for studiene som benyttet selvrapportering. Tilknytningsdimensjonene Anxiety og Avoidance var moderat korrelert med BPD, med den sterkeste korrelasjonen mellom Anxiety og BPD. Sensitivitet for avvisning, negativ selvoppfatning, mentalisering, metakognitive ferdigheter, emosjonell dysregulering, impulsivitet, personlighetstrekket negativ affekt og self-other boundaries medierte forholdet mellom tilknytningsstil og BPD. Tilknytningsstilene som ble identifisert i denne litteraturgjennomgangen samsvarer med tilknytningsstilene som ble funnet av Agrawal et al. (2004), men sammenhengen mellom tilknytningsstil og BPD var noe svakere i denne litteraturgjennomgangen. Dette gir en indikasjon om at andre faktorer kan utvide forståelsen av BPD diagnosen.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjecttilknytningeng
dc.subjectlitteraturgjennomgangeng
dc.subjectemosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelseeng
dc.subjectattachmenteng
dc.subjectrevieweng
dc.subjectborderline personality disordereng
dc.titleSammenhengen mellom tilknytningsstiler hos voksne og borderline personlighetsforstyrrelse: En litteraturgjennomgangeng
dc.title.alternativeThe Relationship Between Attachment Styles in Adults and Borderline Personality Disorder: A Literature Revieweng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-01-14T23:00:10Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Klinisk psykologi: 262
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel