Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLoftås, Ingriden_US
dc.date.accessioned2019-02-22T08:27:58Z
dc.date.available2019-02-22T08:27:58Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2019-01-23T23:00:05Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/19134
dc.description.abstractThe background for this study is that we live in a society where focus on achievement and presentation in all areas is huge, and the body stands out as a continuous symbol of success and failure in life, even in phases where bodily changes are natural and can not be avoided. The focus on the pregnant and postpartum female body in terms of health, physical function and appearance is greatly increasing, and we tend to objectify the female body also in this phase of life. The aim of this master thesis is to explore the meaning of the pregnancy and postpartum period for women's experiences with and consciousness of their body. Methodologically, the study is rooted in the hermeneutic tradition, where as the methodological approach is qualitative interview with a selection of young women who have recently given birth to their first child. A phenomenological understanding of body and health, as well as cultural theory with emphasis on individualization, self-realization and self-determination, is central to the interpretation of women's experiences and thoughts. This study brings knowledge about the feelings the women have about their body as their own, and as a mothers body; an ambivalent relationship where the goal is to fulfill the claims of motherhood, take care of themselves and look good. The women describe the ideal pregnant body to be slim and beautiful, with a small and perfect belly, and the postpartum body to quickly return to the way it used to look before pregnancy. The women describe a strongly objectification of their own body during this phase, and an experience of it being difficult not being in control of their body. They also give insight in a society that promotes and cultivates perfection, and the exposure of others happiness affect them in many ways. At the same time, they experience motherhood as a new identity, that releases them from social pressure. In summary, the study emphasizes how complex health is as a phenomenon and how important it is that we that work in health professions have insight in the contextual factors that affect a persons health.en_US
dc.description.abstractBakgrunnen for denne studien er at vi lever i et samfunn hvor fokus på prestasjon og presentasjon på alle områder er økende, og hvor kroppen er et gjennomgående symbol for alt vi lykkes og ikke lykkes med i livet, selv i faser hvor kroppslige endringer er naturlige og selvfølgelige. Fokuset på den gravide og postgravide kvinnekroppen hva gjelder helse, fysisk funksjon og utseende er sterkt økende, og vi ser en tendens til objektivering av kroppen også i denne fasen av kvinners liv. Hensikten med denne studien er å utforske hvilken betydning graviditeten og spedbarnsfasen har for kvinners erfaringer med og tanker om egen kropp. Metodologisk er studien forankret i den hermeneutiske tradisjon, mens den metodiske tilnærminger er kvalitative intervju med et utvalg unge kvinner som nylig har født sitt første barn. En fenomenologisk forståelse av kropp og helse, samt kulturteori med vekt på individualisering, selvrealisering og iscenesettelse av seg selv står sentralt i tolkning av studiens empiri. Denne studien bringer kunnskap om kvinnenes forhold til egen kropp og morskroppen, et ambivalent forhold hvor målet er å oppfylle og mestre morsrollens krav, og samtidig ivareta seg selv og fremstå bra utad. Informantene beskriver at idealet for gravide er å være slank og vakker med en liten kul på magen, og for postgravide at kroppen raskt kommer tilbake til utgangspunktet. Studien beskriver en sterk objektivering av egen kropp i denne fasen, og hvor utfordrende det oppleves å miste kontroll over kroppen sin. Kvinnene beskriver et samfunn som fremmer og dyrker det perfekte, og det å eksponeres for andre lykke påvirker hvordan de selv har det. Samtidig viser de til morsrollen som en ny identitet, som også frigjør dem fra deler av samfunnspresset. Oppsummert peker studien på hvor sammensatt helse som fenomen er, og hvor viktig det er at vi som jobber med mennesker har kompetanse og innsikt i alle kontekstuelle faktorer som virker inn på hvordan en person har det.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectKroppspresseng
dc.subjectKroppsidealeng
dc.subjectPostgravideng
dc.subjectGraviditeteng
dc.subjectGravideng
dc.subjectKvinnekroppeng
dc.subjectHelseeng
dc.subjectForventningereng
dc.subjectIdealereng
dc.subjectKroppeng
dc.subjectFysioterapivitenskapeng
dc.subjectFysioterapieng
dc.subject.meshPregnancyeng
dc.subject.meshPostpartum Periodeng
dc.subject.meshBeauty Cultureeng
dc.subject.meshPeer Influenceeng
dc.subject.meshEmotionseng
dc.subject.meshMotherseng
dc.title"Ikke for liten. Ikke for stor." En studie om unge postgravide kvinners erfaringer gjennom kroppslige endringer.en_US
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-01-23T23:00:05Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i fysioterapivitenskap
dc.description.localcodeFYST395
dc.subject.nus761901eng
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Fysioterapi: 807en_US
fs.subjectcodeFYST395
fs.unitcode13-26-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel